Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Armağan
dc.date.accessioned2018-12-24T13:21:44Z
dc.date.available2018-12-24T13:21:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÖztürk, A. (2016). İbn Haldun’da realist tarih metodolojisi ve iktidarın korunması sorunu üzerine tezler. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 209-218.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.36657/ihcd.2016.9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/569
dc.description.abstractİbn Haldun’un dönemindeki iktidarı meşrulaştıran bir tarih kuramı ve bir siyaset kuramı ortaya koyduğu iddiası makalenin üzerine inşa edildiği nihai zemini karakterize eder. Haldun’da sadece olanı ele alan ve ampirik yanı ağır basan bir okuma tarzı ön plana çıkmaktadır. Bu tür bir bilim yapma perspektifi ise kabulleriyle uyumlu siyasal mesajları içinde barındırır. Şöyle ki İbn-i Haldun toplumu ve tarihi olgucu bir şekilde ele alarak modern zamanlarda pozitivistlerin yapmaya çalıştığına çok benzer bir rolü üstlenmiş, bilimi iktidarın hizmetine sokan araçsal bir tahayyüle hizmet etmiştir. Bu tahayyülü açımlarken iki önemli ayrıntının altı çizilebilir: Öncelikle diyebiliriz ki filozofun aklı analitik bir araç olarak kullanma biçimi oldukça sınıfsaldır. İbn-i Haldun’un mantığa yüklediği ayırt edici anlam üst sınıfların çıkar ve beklentilerine uygun bir tarih yazımını oldukça meşru hale getirmiştir.en_US
dc.description.abstractThe claim of that İbn Khaldun constructed a theory of history and a theory of politics legitimizing authority of the government of his age characterizes the basic ground that the article rested on. In the studies of İbn Khaldun, a style of reading only dealing with facts and dominance of empirical aspect draws attention. Such a perspective of doing science includes political messages complying with its own assumptions. Namely, İbn Khaldun had taken a role very similar to that of the positivists of the modern ages that attempted to achieve this, i.e. to put science into service of instrumental apprehension putting science into service of government, by taking society and history in a positivistic manner. In anatomizing this apprehension, two important details should be underlined. First of all, we can say that the philosopher’s style of utilizing reason as an analytical tool is quite denominational. The distinctive meaning of the logic that was ascribed by İbn Khaldun made quite legitimate the way of history writing, which complies with the expectations of high classes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectİktidaren_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectSınıfen_US
dc.subjectBilimen_US
dc.subjectYöntemen_US
dc.subjectAuthorityen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectClassen_US
dc.subjectScienceen_US
dc.subjectMethoden_US
dc.titleİbn Haldun’da realist tarih metodolojisi ve iktidarın korunması sorunu üzerine tezleren_US
dc.title.alternativeThe realist methodology of history by Ibn Khaldun and arguments on the protection of poweren_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage209en_US
dc.identifier.endpage218en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorİbn Haldun Üniversitesi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess