Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHaliloğlu, Nagihan
dc.contributor.advisorLawrence, Bruce
dc.contributor.authorAbdel Halim, Afra
dc.date.accessioned2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.available2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAbdel Halim, A. (2014). Çevrimiçi İslami Aktivizm : Gezi sonrası İstanbul’unda üniversiteli kız öğrencilerin sosyal medya kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://catalog.ihu.edu.tr/yordam/?p=1&alan=kunyeDemirbasKN_str&q=E0000215
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/517
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3Hc8jxydcq2b26EzC_NOZpJDCpe9vFQUpX5NHStMm1qU
dc.descriptionTez (Yüksek lisans) -- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Kaynakça var.en_US
dc.descriptionTezler "FSMVÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı"nda yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractKüreselleşmenin yansımalarını en belirgin şekilde inceleyebileceğimiz alanlardan biri olan ‘sosyal medya aktivizmi’, diğer adıyla ‘dijital aktivizm’ tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi etkiler yaratarak son yıllarda toplumun şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışma sosyal medya aktivizminin toplumun belirli bir kesimi tarafından nasıl kullanıldığını ve bunun sonucu olarak kamusal alanı şekillendirmede nasıl bir rol oynadığını incelemek üzere yola çıkmıştır. Bu çerçevede sanal tartışmaların gerçek dünyada değişikliğe yol açıp açmayacağı ve muhafazakâr kesim için ne gibi yeni toplumsal seçenekler sağladığı incelemiştir. Farklı üniversitelerde okuyan ve muhafazakâr olarak değerlendirilen kız öğrencilerin sosyal medya ve dijital aktivizm üzerindeki görüşleri ve kullanım şekilleri mülakat yoluyla incelenmiştir. Elde edilen görüş ve verileri değerlendirebilmek için Türkiye’de muhafazakârlık ve sosyal medya aktivizmi konuları tartışılmıştır. Bu olguların bir araya gelerek ne tür bir toplumsal değişime önayak olduğu ve bunların doğurduğu etkiler üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe goal of this study is to explore the social media activism of female Turkish university students in an attempt to provide a wider framework about the ongoing discussion of social media activism in Turkey. While most current analyses in Turkey have been focused on secular and anti-government social media activism, conservative use of social media activism and its implications are usually ignored or given minor consideration. This study looks at conservative Muslim university women. It questions how social media activism might lead them to advocate change in the Turkish public sphere, at once exploring possibilities to foster more than online network solidarity and also providing them new social options. Thirty students were interviewed for this study. Their narratives highlight differences and show a spectrum of approaches to the public sphere and to social media activism. What results is the nuanced analysis of a complex society in transition. Our findings are two-fold: 1) that social media activism has indeed became an important tool to change societies but 2) it is susceptible to media manipulation, as existing power structures try to adjust in order to maintain their status and influence in 21st century Istanbul.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZ, iii -- ABSTRACT, iv -- ÖNSÖZ, v -- İÇİNDEKİLER, vii -- Resim Listesi, ix -- Kısaltmalar Listesi, x -- GİRİŞ, 1 -- 1. Çevrimiçi İslami Aktivizm: Gezi Sonrası İstanbul’unda Üniversiteli Kız Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı, 5 -- 1.1 Araştırmanın Konu ve Amacı, 5 -- 1.2 Araştırmanın Metodolojisi, 6 -- 1.2.1 Araştırmanın Yöntemi, 9 -- 1.2.2 Araştırma Kapsamı, 13 -- 1.2.3 Veri Toplama, 16 -- 2. Türkiye’de Muhafazakârlık, 19 -- 2.1 Türkiye ekseninde Muhafazakârlığın tanımı, 20 -- 2.2 Kimlik İnşasında değişen Muhafazakârlık tanımları, 27 -- 2.3 Muhafazakâr Yaşam Biçimleri, 28 -- 2.3.1 Modern Muhafazakârlık, 29 -- 2.3.2 Kırsal Kesim Muhafazakârlığı, 37 -- 2.3.3 Cemaatçilik, 40 -- 3. Aktivizm, Sosyal Medya Ve Dijital Aktivizm, 43 -- 3.1 Aktivizm Nedir?, 46 -- 3.2 Sosyal Medya Aktivizmi; Nam-ı diğer Dijital Aktivizm, 49 -- 3.2.1 Siyasi Değişim aracı olarak sosyal medya kullanımı, 53 -- 3.2.2 Manipülasyon aracı olarak sosyal medya, 58 -- 3.2.3 Yeni keşfedilen Kamusal Alan olarak Sosyal Medya, 62 -- 3.3 Sosyal Medya Aktivizm Kampanyaları, 67 -- 3.3.1 Türkiye’nin sosyal medya aktivizm deneyimi, 71 -- 3.3.2 Örnek Vaka Çalışması: Gezi Parkı Eylemleri, 75 -- 4. Muhafazakâr Çevrimiçi Tecrübesi, 78 -- 4.1 Muhafazakâr Çevrimiçi Aktivite, 80 -- 4.2 Muhafazakâr Çevrimiçi Aktivizm, 85 -- 4.3 Örnek Vaka Çalışması: Saraçhane Protestoları, 88 -- Sonuç, 92 -- Kaynakça, 96 -- EK-1, 108 -- Giriş, 108 -- Sosyal Çevre & Sosyal Medya & Gözlemler, 109 -- Aktivizm& Kamusal alan, 110 -- Kelime anlamlandırma, 111 -- EK-2, 112 -- Gönüllü Katılım Formu, 112en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhafazakârlıken_US
dc.subjectConservativeen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectAktivizmen_US
dc.subjectActivismen_US
dc.subjectDijitalen_US
dc.subjectDigitalen_US
dc.subjectModernleşmeen_US
dc.subjectTwitteren_US
dc.subjectFacebooken_US
dc.subjectToplumsal Değişimen_US
dc.subjectSocial Changeen_US
dc.subjectGezi Parkıen_US
dc.subjectGezi Parken_US
dc.titleÇevrimiçi İslami Aktivizm : Gezi sonrası İstanbul’unda üniversiteli kız öğrencilerin sosyal medya kullanımıen_US
dc.title.alternativeOnline İslamic activism : social media use among female university students in post-Gezi İstanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAbdel Halim, Afra
dc.identifier.yoktezid375717en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record