Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞentürk, Recep
dc.contributor.authorKeskin, Abdülbaki
dc.date.accessioned2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.available2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKeskin, Abdülbaki. (2014). Yumuşak güç unsuru olarak Türk dış politikasında medeniyet söylemi (2002-2014). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://catalog.ihu.edu.tr/yordambt/yordam.php?aDemirbas=E0000210
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/512
dc.descriptionTez (Yüksek lisans) -- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Kaynakça var.en_US
dc.descriptionTezler "FSMVÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı"nda yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi Türk dış politikasında medeniyet söylemini analiz etmek ve bu söylemin yumuşak güç unsuru olarak nasıl kullanıldığını incelemek için yapılmıştır. Tezde konstrüktivist bir yaklaşım sergilenmiş, medeniyet söylemi dış politika konuşma metinleri temel alınarak incelenmiştir. İncelenen metinler 2002-2014 yılları arasında görev yapmış dışişleri bakanları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün konuşmalarını kapsamaktadır. Tezde ortaya atılan temel iddia, Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi Türk dış politikasında, medeniyet söyleminin bir yumuşak güç unsuru olarak kullanıldığıdır. Ayrıca medeniyet söyleminin incelenmesiyle bu dönemdeki Türk dış politikasının anlaşılabileceği ve anlamlandırılabileceğidir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this work is to analyse civilization discourse in Turkish Foreign Policy during the period of the Justice and Development Party and investigate how this discourse was used as a tool of soft power. In this thesis, a constructivist approach was used to analyse foreign policy speeches in text form. The speeches addressed in this thesis were speeches given by the Foreign Minister, Prime Minister Erdoğan, and President Gül. This thesis states that civilization discourse was used as a tool of soft power in Turkish Foreign Policy. Furthermore, Turkish Foreign Policy during the AK Party era can be understood through civilization discourse.en_US
dc.description.tableofcontentsBEYAN, i -- ÖZET, ii -- ABSTRACT, iii -- ÖNSÖZ, iv -- TEŞEKKÜR, vi -- İÇİNDEKİLER, vii -- KISALTMALAR, ix -- GİRİŞ, 1 -- 1. Araştırmanın Konusu ve Önemi, 1 -- a. Araştırmanın Konusu, 1 -- b. Araştırmanın Önemi, 1 -- 2. Araştırmanın Amacı, 4 -- 3. Araştırmanın Kaynakları, 10 -- BİRİNCİ BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE, 13 -- 1. Konstrüktivizm, 13 -- 2. Yumuşak Güç, 19 -- 3. Yumuşak Güç Unsuru Olarak Medeniyet, 26 -- İKİNCİ BÖLÜM: TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA MEDENİYET KAVRAMI, 31 -- 1. Türk Dış Politikası – Medeniyet Söylemi İlişkisi, 33 -- a. Muasır Medeniyet Kavramı, 33 -- b. Siyasal Düzen ve Medeniyet Kavramı, 34 -- c. Bir Vizyon Öğesi Olarak Medeniyet Kavramı, 36 -- d. Bir Özgüven İfadesi Olarak Medeniyet, 42 -- e. İnsani Yardım ve Medeniyet Perspektifi, 47 -- 2. Ortak Medeniyet Birikimi, 50 -- a. Bölgesel Düzlemde Kurulan Medeniyet Söylemi, 51 -- b. Ülkeler Seviyesinde Kurulan Medeniyet Söylemi, 55 -- 3. İslam Medeniyeti Kavramı ve Medeniyet Söylemi, 64 -- 4. Şehirlere Referansla Medeniyet Söylemi, 70 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MEDENİYETLER ARASI UYUM SÖYLEMİ, 78 -- 1. Medeniyetler İttifakı Girişimi, 80 -- 2. Avrupa Birliği Bağlamında Medeniyetler Arası Uyum Söylemi, 87 -- 3. Batı Medeniyetine Eleştiriler, 92 -- 4. Teröre Karşı Medeniyet Söylemi, 96 -- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MEDENİYET SÖYLEMİNE ELEŞTİRİLER, 98 -- 1. Süreklilik ve Değişim, 98 -- 2. Eleştiriler, 103 -- a. Eksen Kayması, 103 -- b. Merkez Ülke, 107 -- BEŞİNCİ BÖLÜM: YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLARAK MEDENİYET -- SÖYLEMİ, 109 -- 1. Medeniyet Söylemi Etrafında Uygulama, 109 -- 2. Değerlendirme, 114 -- SONUÇ, 122 -- KAYNAKÇA, 127en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMedeniyeten_US
dc.subjectCivilizationen_US
dc.subjectTürk Dış Politikasıen_US
dc.subjectTurkish Foreign Policyen_US
dc.subjectKonstrüktivizmen_US
dc.subjectConstructivismen_US
dc.subjectYumuşak Güçen_US
dc.subjectSoft Poweren_US
dc.subjectSöylemen_US
dc.subjectDiscourseen_US
dc.titleYumuşak güç unsuru olarak Türk dış politikasında medeniyet söylemi (2002-2014)en_US
dc.title.alternativeCivilization discourse as a soft power tool in Turkish foreign policy (2002-2014)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage141en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKeskin, Abdülbaki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record