Google Analytics Usage Data 

Recent Submissions

  • Uygulamada çocuk yargılaması 

    Kaya, Saliha Merve. (İstanbul Şehir Üniversitesi, 2017)
    Çalışmamızda suça sürüklenen çocukların haklarının korunması, esenliklerinin sağlanması ve yüksek yararına uygun kararların verilmesinde çocuk adalet sisteminin etkinliği araştırılmıştır. Doktrindeki kaynaklardan yararlanmanın ...