Google Analytics Usage Data 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Aklın anatomisi : Salt aklın eleştirisinin teşrihi 

  Duralı, Şaban Teoman. (Dergah Yayınları, 2017)
  Bu çalışmanın esasını Kant'ın başyapıtı "Salt Aklın Eleştirisi"ni irdelemek oluşturuyor. Prof. Duralı eserinde Kant'ın hayatını ve felsefesini inceleyip yorumlarken; büyük filozofun "çığır açıcı paradigmasını" ortaya ...
 • Sorun nedir? : felsefe-bilimin düşünce biçimi 

  Duralı, Şaban Teoman. (Dergah Yayınları, 2017)
  Soru'nun soruşturulması 'eleştiri' çerçevesinde yer alır. Teşrih masasına yatırılıp eleştiriye konu kılınan sistem yapılı 'sorma edimi' ile onun verisi 'soru', 'sorun'dur. Sonuç olarak felsefe-bilimin ana devindireni/ ...
 • Felsefe-bilim nedir? 

  Duralı, Şaban Teoman. (Dergah Yayınları, 2017)
  İnsan, ‘bilgisi üstüne katlanarak bilen beşer’ demektir. Filosof ‘bilgi’yi ve onun zihindeki yapı taşı durumundaki ‘kavram’ı kendine konu edinen kişi olması bakımından, sistemleştirilmiş bilgiler bütünlüğü biçiminde ...
 • Hayatın anatomisi : Canlılar bilimi felsefesi evrim ve ötesi 

  Duralı, Şaban Teoman. (Dergah Yayınları, 2018)
  Hayatın Anatomisi: Canlılar Bilimi Felsefesi - Evrim ve Ötesi başlıklı kitabımız, insan dimâğının en mütekâmil, en kuşatıcı eseri olan felsefe-bilim sistemliliğinin vucuda getirilişi, onun belirli vasıflarına ilişkin örnek ...
 • Çağdaş küresel medeniyet : Çağdaş küreselleştirilen İngiliz-Yahudi medeniyeti anlamı, gelişimi ve konumu 

  Duralı, Şaban Teoman. (Dergah Yayınları, 2017)
  Tarihte topyekun insanlığa hükmetmiş bir ´Büyük Birader´ şekliyle hiç karşılaşmadık. Peki, bu ´Büyük Birader´, insanlığı, yine Orwell gibi, İngiliz olan Aldous Leonhard Huxley´in, son derece iç karartıcı ve kötümserlik ...
 • Koronavirüs salgını sonrası dünya 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2020)
  Birkaç ay öncesine kadar insanların çoğu Koronavirüs ailesini duymamıştı. Ancak bugün iki milyonu aşan hasta sayısı ve yüz binleri bulan can kayıplarından sonra dünyanın gündemine yerleşti. Bizim neslin karşılaştığı en ...
 • Evrim, diğer alternatiflere kıyasla daha güçlü bir şekilde yaratıcıya işaret ediyor 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2020)
  Enis Doko ODTÜ ileri fizik ve felsefe bölümlerinden derece ile mezun oldu. Koç Üniversitesi Fizik bölümünde Kuramsal İstatistiksel Kuantum Mekaniği alanında doktora çalışmasını tamamladı. Çalışma alanları çok parçacıklı ...
 • Felsefe bilimin odağında metafizik 

  Duralı, Şaban Teoman. (Şule Yayınları, 2019)
  Hayatımızı dayadığımız, sırtımızı verdiğimiz temel inançlar felsefe-bilimde aranmaz, aranmamalıdır. Zirâ felsefe-bilim yaşatmaz; hayatî ihtiyâçları karşılamak üzre oluşturulmaz. Sâdece merakı tatmine, bilgi edinmeğe ...
 • Artık distopyanın içinde yaşıyoruz 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2020)
  George Orwell’in Big Brother’i artık bizi izlemekle yetinmiyor, ele geçirmeye başladı! Merak etmeyin, çok yakında akıllı telefonlarımıza biyolojik olarak da bağlanacağız! 70 yıl önce öngörülüp gerçekleşen Big Brother’in ...
 • GDO: İnsanlık için kurtuluş mu, tehdit mi? 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2020)
  Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) genetik mühendisliğin çeşitli yöntemleri kullanılarak kalıtımsal değişikliğe uğratılan organizmalardır. Genetik mühendislik hayatımızı ciddi şekilde kolaylaştırma potansiyeline ...
 • Metafiziğin temelleri : Analitik metafiziğe giriş 

  Doko, Enis. (ALFA Basım Yayın, 2020)
  “Metafizik” kelimesi Yunanca meta (µetά) ve fizik (fυsικά) kelimelerinden türetilmistir. Fizik ötesi/sonrasi anlamina gelir. Ancak bu ismin ilk basta çagristirdiginin aksine metafizik, fizik ötesini, diger bir deyisle ...
 • Modern fizik açısından ateizmin eleştirisi 

  Doko, Enis. (Elis Yayınları, 2019)
  Bu tebliğmizde modern fıziğin ortaya koyduğu sonuçlar açısından ateizmin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Analizimize geçmeden önce kullanacağımız temel kavramları tanımlamakta fayda görüyorum. Allah'ın var olduğuna ...
 • Allah'sız ahlak mümkün mü?: Çağdaş bir ahlak argümanı savunusu 

  Doko, Enis. (İstanbul Yayınevi, 2019)
  Tanrı’nın varlığı ile ilgili argümanlar, din felsefesinin en temel tartışma konularıdır*. Tanrı’nın varlığı lehinde geliştirilen argümanlar geleneksel olarak dört grupta toplanır:evrenin varlığı ya da başlangıcına odaklanan ...
 • Bilimsel gizemler ve yalanlar 

  Doko, Enis. (Destek Yayınları, 2018)
  Astral seyahatten reenkarnasyona, aura enerjisinden düşünce gücüne, çekim yasasından Kirlian fotoğrafçılığına kadar New Age hareketleri ve temel iddialarını anlatan çok sayıda eser kitapçılardaki kişisel gelişim ve ...
 • Dahi ve dindar: Isaac Newton din ve bilim ilişkisinde konuşma sırası Newton’da 

  Doko, Enis. (İstanbul Yayınevi, 2019)
  Newton tüm zamanların en önemli bilim insanlarından biri olarak bilinir. Oysa Newton'un bilinmeyen bir yönü vardır: Newton, bilimi Tanrı'yı anlamada araç edinen bir din adamıydı. Hem de üçlemeden azizliğe bir sürü geleneksel ...
 • Ateistlerin din ile bilim çatışır iddialarının değerlendirilmesi 

  Doko, Enis. (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2019)
  Bu tebliğde yeni ateistlerin din ile bilimin çeliştiği iddiası İslam perspektifinden değerlendirilecektir. Birinci bölümde metafizik ile metodolojik doğalcılık görüşleri tanımlanacak, bunların İslami teizm ve çağdaş bilim ...
 • Modern bilim ve felsefe açısından evreni yoktan yaratma 

  Doko, Enis. (Atatürk Üniversitesi, 2018)
  Bu tebliğde evrenin yoktan ortaya çıktığını ifade eden büyük patlama kuramı ele alınacaktır. Önce büyük patlama öncesi kozmoloji tarihi özetlenecek, daha sonra da Büyük Patlama kuramı açıklanacaktır. Sonraki bölümde Büyük ...
 • Chalmers'ın doğalcı ikiciliği 

  Doko, Enis. (Sakarya Üniversitesi, 2019)
  Bu tebliğde Chalmers'ın doğalcı ikiciliği İslami teizm açısından değerlendirilmektedir. Doğalcı ikicilik fonksiyonalizm ile özellik ikiciliğini birleştiren zihin felsefesindeki en popüler yaklaşımlardan biridir. Bu tebliğ'de ...
 • Farabi felsefi sistemindeki yeni Platoncu unsurlar hakkında bir değerlendirme 

  Köroğlu, Burhan. (İnsan Yayınları, 2019)
  İslam dünyasında Kindi ile bağlayan sistemli felsefi hareketin oluşturduğu Meşşai düşünce, ağırlıklı olarak Aristoteles felsefesinin öğelerini kullanmakla beraber özellikle din ile felsefeyi bir şekilde uzlaştırma ve ...
 • Criticism of the non-theistic explanations of finetuning 

  Doko, Enis. (Science Publishing Group, 2019)
  Modern physics has shown that the universe is fine-tuned for life. Theists have argued that fine-tuning of the universe for life can be used as a premise in for a teleological argument for the existence of God. One possible ...

View more