Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-15 of 15

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Atar, Yavuz. (2017). Kuvvetler ayrılığı yeni sistemde daha belirginleşiyor. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 33, 22-26 ss. [1]
   Çalışkan, Y. (2018). Milletlerarası özel hukukta uluslararası anlaşmaların uygulanması: tercüme ve yorum problemleri. Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler, Antalya, 18-20 Nisan 2018. [1]
   Çınar, Ö. (2018). Kiracı lehine yapılan kefalet sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu’nun süreli ve süreli olmayan kefalet hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), ss. 145-167. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Güncel tartışmalarla yoksulluk nafakası. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2), ss. 219-235. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Nüfus hizmetleri kanununda dikkat çeken değişiklikler. Açık Medeniyet, 5, 17. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Telif hukukunda internet linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater kararları. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), ss. 169-186. [1]
   Demirbaş, A. (2019). Boşanma nedeniyle velayeti anneye verilen çocuğun soyadı. Yargıtay Dergisi, 45(3), ss.745-768. [1]
   Demirbaş, A. (2019). Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi bakımından boşanmada birlik ilkesi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, 1(1), ss. 545-564. [1]
   Göçgün, M. (2019). Sözleşmeli öğretmen atama sürecinde yapılan sözlü sınav ve güvenlik soruşturmalarının idare hukuku açısından değerlendirilmesi. Legal Hukuk Dergisi, 17(200), ss. 3343-3412. [1]
   Gümrükçüoğlu, Y. B. (2017). Yeni İş Mahkemeleri Kanunu’nun getirdiği değişiklikler. Açık Medeniyet, 2, 12. [1]
   Gümrükçüoğlu, Y. B. (2018). Franz Kafka, hukuk ve edebiyat üzerine. Açık Medeniyet, 4, 32. [1]
   Kaya, S. M. (2017). Kudüs ziyaretlerimiz… Açık Medeniyet, 3, 31. [1]
   Krebber, S., Bozkurt Gümrükçüoğlu, Y. (2017). Alman İş Hukuku'nda toplu sözleşme sistemi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2), ss. 879-894. [1]
   Solmaz, M. (2017). Sosyal medyada kişilik hakları ihlalleri ve korunma yolları. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), ss. 195-232. [1]
   Yakacak, G. A. (2018). 28 Şubat darbe yargılamaları. Açık Medeniyet, 4, 10. [1]