Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSözen, Kemal
dc.date.accessioned2021-08-16T12:35:09Z
dc.date.available2021-08-16T12:35:09Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationSözen, K. (2021). İslam Meşşâî felsefe geleneğinde metodik ilkeler ve değeri. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(1), 27–45.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36657/ihcd.2021.76
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1560
dc.description.abstractMetot ile gerçek bilginin elde edilmesi arasında mutlak bir ilişki vardır. Dolayısıyla gerçek bilgiyi keşfetmek ve bu konuda istenilen neticeye ulaşmak, metot ile ilgili bazı ilkelerin varlığını zorunlu kılar. Bu sebepledir ki her filozof düşüncesini sistematik bir tarzda inşa ederken belli başlı metodik ilkeler çerçevesinde hareket eder. Benzer şekilde, İslam Meşşâî felsefe geleneğine mensup Kindî, Farabî, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi düşünürler de metot ile ilgili bazı ilkeleri esas almışlardır. Felsefî düşünce sistemlerini ise benimsedikleri ilkelere bağlı kalmak suretiyle inşa etmişlerdir. Bu çalışmada öncelikle metot kavramı ele alınıp, metodun bilgi edinme sürecindeki önemi üzerinde durulacaktır. İsimleri zikredilen Meşşâî filozofların gerçek bilgiye ulaşmak için hangi ilkeleri esas aldıkları incelenecektir. Onların benimsemiş oldukları söz konusu ilkelerin günümüz açısından ifade ettiği anlam ve öneme işaret edilecektir.en_US
dc.description.abstractThere is an absolute relationship between the method and the acquisition of real knowledge. Therefore, discovering real knowledge and getting the desired results requires the existence of some methodical principles. For this reason, while each philosopher built his or her ideas in a systematic manner, act in accordance with same certain methodical principles. Similarly, al-Kindî, al-Farabî, Ibn Sinâ and Ibn Rushd who belong to the tradition of Islamic Peripatetic philosophy based on some methodical principles. Also they built their systems of philosophical thought according to the principles which they adopted. In this study, firstly, we will focus on the concept of the method and its importance while acquiring knowledge. And we will examine principles which the Peripatetic philosophers based on to acquire real knowledge. Lastly, we will indicate Peripatetic philosopher’s principles in terms of its meaning and significance today.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMethoden_US
dc.subjectMethodical Principlesen_US
dc.subjectPeripatetic Philosophyen_US
dc.subjectAcquiring Knowledgeen_US
dc.subjectTa’wilen_US
dc.subjectMetoten_US
dc.subjectMetodik İlkeleren_US
dc.subjectPeripatetik Felsefeen_US
dc.subjectBilgi Edinmeen_US
dc.subjectTe’vilen_US
dc.titleİslam Meşşâî felsefe geleneğinde metodik ilkeler ve değerien_US
dc.title.alternativeMethodical principles and it’s values in the tradition of Islamic Peripatetic philosophyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.authorid0000-0002-2575-5093en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.36657/ihcd.2021.76en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record