Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı İmparatorluğu ve etrafındaki dünya 

      Faroqhi, Suraiya. (Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2017)
      Her ne kadar şeriata göre dünya tarif edilirken Darülislam ile Darülharb arasında kesin bir ayrıma gidilse de, gerçekte bu iki toprak arasındaki sınırlar daha gevşekti. Özellikle erken modern dönemde Osmanlı ile “öteki” ...