Advanced Search

Now showing items 1-13 of 13

  • Çağdaş nörobilim ve dini tecrübe: Nöroteolojik tezler tanrı inancını yanlışlayabilir mi? 

   Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   Nöroteoloji, din nörolojisi ya da biyoteoloji; dini tecrübe ve davranışı nöral (sinirsel) temelde inceleyip açıklamaya çalışan, nörolojinin (sinirbilimin) alt dalıdır. Nöroteoloji nöral olgular ile öznel ruhani ya da dini ...
  • Din açısından dünya dışı yaşama bakış 

   Fettahoğlu, Selen; Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   İnsanlık, tarih boyunca göğe bakıp Dünya dışı başka yaşam formlarının varlığı hakkında düşünceler üretmiştir. Farklı dünyalar ve olası yaşamlar üzerine düşünceler Antik Yunanlılara kadar dayanmaktadır. Örneğin, her ne kadar ...
  • Evren kendi kendine ortaya çıkmış olabilir mi? 

   Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2022)
   Günümüzde en çok tartışılan teistik argümanlardan biri evrenin başlangıcından hareketle Tanrı’nın varlığını göstermeye çalışan ve Batı’da Kelam’ın kozmolojik delili olarak anılan Hûdus delilidir. Büyük patlama modelinin ...
  • Farabi felsefi sistemindeki yeni Platoncu unsurlar hakkında bir değerlendirme 

   Köroğlu, Burhan. (İnsan Yayınları, 2019)
   İslam dünyasında Kindi ile bağlayan sistemli felsefi hareketin oluşturduğu Meşşai düşünce, ağırlıklı olarak Aristoteles felsefesinin öğelerini kullanmakla beraber özellikle din ile felsefeyi bir şekilde uzlaştırma ve ...
  • Farabi'de soyutlama 

   Taylor, Richard. (İKSAD Publishing House, 2020)
   Aquinas veya 13. Yüzyıldaki diğer düşünürlerin öğretilerine özel bir önem atfederek, Latin Bati' da Ortaçağ felsefesi üzerinde çalışanlar için Farabi'nin (950-951) felsefi düşüncesinin önemi çoğunlukla göz ardı edilir. ...
  • İsbâtı Vâcib problemine çağdaş ve alternatif yaklaşımlar 

   Doko, Enis. (Fecr Yayınları, 2022)
   Bu tebliğde Tanrı’nın varlığı konusuyla ile ilgili olan İsbâtı Vâcib ve buna alternatif yaklaşımlarla ilgili çağdaş görüşleri inceleyeceğiz. Doğrudan dine iman etmenin rasyonelliğini ele almadan önce Tanrı’ya iman etmekle ...
  • İslam ve evrim: Bir savunma 

   Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2022)
   Din-bilim etkileşiminde muhtemelen en can alıcı konu, İslam ve Neo-Darwinci evrim teorisi arasındaki ilişkidir. Müslüman alimler bu bağlamda genellikle iki ana kampa ayrılır. Bir yandan Seyyid Hüseyin Nasr, Nuh Ha Mim ...
  • Kelâm kozmolojik argumanı ve modern bilim 

   Doko, Enis; Aydoğdu, Kenan. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2022)
   Kozmolojik arguman, Tanrı’nın varlığına dair bir arguman turudur. Tarihi Platon ve Aristoteles’in yazılarına kadar izlenebilir. El-Kindi, El-Ghazali, Al-Farabi, İbn Sina, İbn Ruşd vb. tarafından savunulan İslam geleneğindeki ...
  • Makineler aşık olabilir mi? 

   Doko, Enis. (Beta Kitap, 2021)
   Bu makalemizde Yapay Zekâ’nın hakkındalık, öznellik, özgür irade gibi gerçek zihin hallerine sahip olup olmadığı incelenecek, lehte ve aleyhteki felsefi argümanlar değerlendirilmeye çalışılacaktır. Birinci bölümde Yapay ...
  • Modern bilim açısından astroloji ve burçlar 

   Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   Astrolojinin Tarihi Astrolojinin tarihi yazının tarihi kadar eskiye dayanıyor. Gündelik kullanımın aksine aslında tek bir astrolojiden söz edemiyoruz. Farklı kültürlerin farklı astrolojileri var. Dolayısıyla astroloji ...
  • Modern fizik açısından ateizmin eleştirisi 

   Doko, Enis. (Elis Yayınları, 2019)
   Bu tebliğmizde modern fıziğin ortaya koyduğu sonuçlar açısından ateizmin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Analizimize geçmeden önce kullanacağımız temel kavramları tanımlamakta fayda görüyorum. Allah'ın var olduğuna ...
  • Müzakere: Beşâirü’n-Nübüvve üzerine 

   Harman, Ömer Faruk. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   Doç. Dr. Fadıl Ayğan’a teşekkür ederim. “Beşâiru’n-Nübüvve” konusu onun Doktora tezidir, dolayısıyla konuyu enine boyuna iyice incelemiştir ve konunun uzmanıdır. Dinlerde Beklenen Kurtarıcı İnancı çerçevesinde genel olarak ...
  • Müzakere: Dinlerin kökeni teorileri üzerine 

   Harman, Ömer Faruk. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   Sayın Tuğrul Kurt’a Modern Arkeoloji ve Antropoloji Açısından Dinlerin Kökeni Teorileri üzerine yaptığı sunum için teşekkür ediyoruz. Bu geniş kapsamlı konuyu farklı yönleriyle ele alıp hem terminolojik meseleler hem de ...