Advanced Search

 

Recent Submissions

 • What does the contiunity thesis really mean in quine’s philosophy? 

  Tümkaya, Serdal. (Işıl Bayar Bravo/Hamdi Bravo, 2023)
  The continuity thesis (CT) does not suggest that the similarities between science, common sense, and philosophy are much more than its opponents might claim. Under its Quinean motivation, CT is used to suggest a normative ...
 • Müslüman neden yapay zekadan korkmaz? 

  Doko, Enis. (Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Yapay zekâ (YZ), insan ve hayvanların gerçekleştirebildiği eylemleri bilgisayarlar ve makinelerin gerçekleştirebilmesini amaçlayan bir alandır. Başka bir ifadeyle, YZ yapay “bireyler” veya “hayvanlar” yaratmayı hedefler. ...
 • In defence of Churchland-style eliminative materialism: Objections and replies 

  Tümkaya, Serdal. (Taylor & Francis, 2022)
  The Churchlands are notorious for their theory of eliminative materialism (EM). This theory has become associated with scientism and a possible death of philosophy. In this article, I will closely examine the most common ...
 • Makedon Türk’ü gözünden Türkiye 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2023)
  Lacivert dergisi yazı istediği zaman bir felsefeci olarak akli ve analitik metinler kaleme almaya çalışırım. Ancak konu Türkiye olunca duygulara engel olmak, duygusal bir yazı kaleme almamak elde değil. O yüzden bu yazım ...
 • New Age enerji 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2023)
  Enerji kavramı karşımızda hem bilimde, hem de mistik çevrelerde çıkıyor. Özellikle New Age grupları sık sık Bioenerji, Reiki, Enerji tıbbı, Şifacılık, Şifa enerjisi gibi kavramlara atıf yapıyor ve enerji kavramını sanki ...
 • Bilimciliğin tarihsel serüveni 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2023)
  Bilimcilik, bilimin yegâne bilgi kaynağı olduğu iddiasıdır. Bilimciliği, bilimin önemli bir bilgi kaynağı olduğunu savunan bilimsel realizm ile karıştırmamak gerekiyor. Ben bilimsel realistim, ama bilimci değilim. Hatta ...
 • Akademide kibir ve çareleri 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2023)
  Yazıya bir itirafla başlamak istiyorum. Ben bir akademisyenim, bir akademisyen için orta sınıf denebilecek bir popülariteye sahibim. Bir Celal Şengör ya da İlber Ortaylı gibi ünlü değilim, ancak hatırı sayılır da bir takipçi ...
 • Islamic classical theism and the prospect of strong artificial intelligence 

  Doko, Enis. (Bursa İlahiyat Vakfı, 2023)
  This article investigates the compatibility of strong artificial intelligence (AI) with classical theism, particularly within the Islamic tradition. By examining the functionalist view of mental states, we argue that ...
 • Fârâbî’nin yetkinlik metafiziği açısından kelâm 

  Kalyoncu, Rıza Tevfik. (Mehmet Bulğen, 2023)
  Bu makalede Fârâbî metafiziğinin genel yapısı içerisinde kelâm ilminin konumu incelenmektedir. Makale iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda Fârâbî’nin yetkinleşme düşüncesi çerçevesinde metafiziğin pozisyonu üzerinde ...
 • Tüketerek tükenen insanlık 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2022)
  Paskalya adası pasifik okyanusunda ufacık bir adadır. Ada bağlı olduğu Şili’den 3 bin 700 km uzaktadır, en yakın yaşanılabilir ada ise 2 bin km uzaktaki Pitcairn Adası’dır. Bu izole adada yaşam olmadığını ya da varsa da ...
 • İsbâtı Vâcib problemine çağdaş ve alternatif yaklaşımlar 

  Doko, Enis. (Fecr Yayınları, 2022)
  Bu tebliğde Tanrı’nın varlığı konusuyla ile ilgili olan İsbâtı Vâcib ve buna alternatif yaklaşımlarla ilgili çağdaş görüşleri inceleyeceğiz. Doğrudan dine iman etmenin rasyonelliğini ele almadan önce Tanrı’ya iman etmekle ...
 • A metaphysical inquiry into Islamic theism 

  Doko, Enis; Turner, Jamie B.. (Routledge, 2023)
  The effervescent and dynamic history of Islamic theology in its formative years bears witness to organic, philosophical, intra-religious, and politically charged developments over the question of God’s nature. Following ...
 • Felsefe ve bilimde algı yönetimi 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2022)
  Felsefeciler algı yönetiminde kullanılan kötü argümanları “safsata” başlığı altında toplamışlardı. Çağdaş psikoloji buna “bilişsel önyargılar” isimli yeni bir kategori ekledi. Bu önyargılar algımızı yönetmede en çok ...
 • Sanal dünyaların felsefi boyutu 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2022)
  Hiçbir teknoloji kendi başına iyi ya da kötü değildir. Bıçak ekmek de kesebilir, insan da! Teknolojileri iyi ya da kötü yapan şey onların insanlar tarafından hangi amaçlarla kullanıldığıdır. Bu önerme Metaverse için de ...
 • Popüler sanat ve müziğin “aldatıcılığı” 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2022)
  Müzik, sinema ve genel olarak sanat zihin inşa etmede, bilim, felsefe hatta bazı toplumlarda dinin önünde gelen çok etkili bir araçtır. Öyle bir araç ki kullanıcının kendini teslim ettiği, zihninin şekillendirildiğinin ...
 • Bilime muhalefet 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2022)
  Bilimin tek bilgi kaynağı olduğunu iddia eden bilimselcilik ideolojisine karşı çıkmak, bilimin bir bilgi kaynağı olduğunu reddetmeyi gerektirmez. Evet, bilim tek bilgi kaynağı değildir ama söz konusu fiziksel dünya olduğu ...
 • Yapay bilinç tartışmasında biyolojik doğalcı yaklaşımın hataları 

  Tümkaya, Serdal. (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2022)
  John Searle tarafından öne sürülen Biyolojik Doğalcı kuramın bir tarafı Church–Turing tezinden güç alan von Neumann mimarili dijital bilgisayarların neleri asla başaramayacağı üzerine iken diğer bir yanı zihin felsefesinde ...
 • Sahte kişisel gelişimden korunma yolları 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2022)
  Kişisel gelişim kavramını ilk defa ODTÜ’de öğrenciyken 2000’li yılların ikinci yarısında duydum. O zaman Ankara’da, hatta ODTÜ içinde bile çok sayıda insanın elinde Rhonda Byrne’ün kahverengi kuşe kâğıda basılmış Sır (The ...
 • Uzak Doğu ve New Age 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2022)
  Günümüzde Türkiye dâhil Batı’da Uzak Doğu dinleri ve felsefelerinden beslenen, New Age şemsiye terimi ile ifade edilen mistik hareketler yükselişte. Bu hareketler Uzak Doğu’dan aldıkları bazı kavramları, çeşitli sözde ...
 • İslam ve evrim: Bir savunma 

  Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2022)
  Din-bilim etkileşiminde muhtemelen en can alıcı konu, İslam ve Neo-Darwinci evrim teorisi arasındaki ilişkidir. Müslüman alimler bu bağlamda genellikle iki ana kampa ayrılır. Bir yandan Seyyid Hüseyin Nasr, Nuh Ha Mim ...

View more