Advanced Search

 

Recent Submissions

 • İslam’da psikoloji tarihi 

  Atak, Mustafa. (İbn Haldun Üniversitesi, 2021)
  Psikoloji bilimi 1700’lü yılların ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmış ve dini alanda meydana gelen boşluğu doldurma gibi bir işleve sahip olmuştur. Modern psikolojinin çıkış noktasını ilk günah öğretisi ve batının ...
 • İslâm felsefesi tarihi ve ilim tasnifleri 

  Uyanık, Mevlüt. (İbn Haldun Üniversitesi, 2021)
  İslâmiyet 7. Yüzyılın başında siyasî ve fikrî açıdan dünyaya yeni bir bakış açısı sunmaya başladı. Müslümanlar kısa süre içinde önemli kültür merkezi olan Şam (hicri.15/636), Halep (h.16) ve Antakya’yı (h.17) ele geçirdiler. ...
 • İslam Meşşâî felsefe geleneğinde metodik ilkeler ve değeri 

  Sözen, Kemal. (İbn Haldun Üniversitesi, 2021)
  Metot ile gerçek bilginin elde edilmesi arasında mutlak bir ilişki vardır. Dolayısıyla gerçek bilgiyi keşfetmek ve bu konuda istenilen neticeye ulaşmak, metot ile ilgili bazı ilkelerin varlığını zorunlu kılar. Bu sebepledir ...
 • Tarihsel ve teorik açıdan adalet dairesinin uzun formu 

  Kömbe, İlker. (İbn Haldun Üniversitesi, 2021)
  Kitap bölümü olarak yazılan bu makalede, ortaçağ İslâm siyaset düşüncesini oluşturan pek çok siyaset türünde kaleme alınmış olan kitapların hem muhtevaları hem de bölüm başlıkları açısından en temel, en önemli ve en merkezi ...
 • Televizyon ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri ve yapılması gerekenler 

  Bulut, Sefa. (İbn Haldun Üniversitesi, 2021)
  Televizyon ve sosyal medya artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu medya organlarının çok sayıda faydasının yanında zararları da bulunmaktadır. Bunlar en çok çocukları etkilemekte ve onları için zararlı ...