Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜzelgün, Mehmet Ali
dc.contributor.authorKüçükural, Önder
dc.contributor.authorOruç, Rahmi
dc.date.accessioned2021-01-21T09:02:34Z
dc.date.available2021-01-21T09:02:34Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÜzelgün, M., Küçükural, Ö. ve Oruç, R. (2020). Argüman analizinde dört yaklaşım: Toulmin modeli, pragma-diyalektik, politik söylem analizi ve argüman kaynakları modelinin bir karşılaştırması. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, (59), 265-297.en_US
dc.identifier.issn2636-8943
dc.identifier.urihttps://doi.org/ 10.26650/CONNECTIST2020-0666
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1315
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVME5qUTNOdz09
dc.description.abstractBir gerekçe ile bir iddia arasında kurulan çıkarsama ilişkisi tüm argüman teorilerinin ve modellerinin temelini oluşturur. Bununla birlikte farklı analitik öncelikler doğrultusunda detaylandırılmış çeşitli argüman modelleri mevcuttur. Bu makale kavramsal ilişkilere odaklı karşılaştırmalı bir literatür taraması yöntemi ile söylem analizi çalışmalarını desteklemek amacıyla geliştirilmiş dört güncel argüman modelini karşılaştırmayı amaçlamaktadır: Toulmin Modeli, Pragma-Diyalektik, Politik Söylem Analizi ve Argüman Kaynakları Modeli. Argüman modelleri ve yaklaşımları bir yanda analizde içerik ve bağlamın önemine yaptıkları vurguyla söylemsel yaklaşımlardan, öte yanda belli akli ilişkileri ve standartları uygulamaya geçirmekle analitik felsefe ve mantıktan esin almışlardır. Argüman teorisi çerçevesinde önerilen dört modeli sırayla incelemeden önce argüman yaklaşımı söylem analizinin sosyal inşacı ve ampirik yaklaşımıyla, mantığın biçimsel ve normatif yaklaşımı arasında konumlandırılmaktadır. Ardından, söz konusu dört argüman modelinin gündelik iletişimdeki çıkarsama ilişkilerini apaçık etmek amacıyla, lakin farklı analitik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, bu ilişkileri nasıl farklı öğelere ayırdıkları irdelenmektedir. Dört bölüm boyunca basit bir gündelik argümanın her bir model tarafından ne şekilde yeniden yapılandırıldığı şematik olarak örnekleyerek gösterilmektedir. Sonuç bölümünde ise modellerin bir karşılaştırması ile hangi modelin ne tür çalışmalar için daha uygun olduğu, ne tür durumlarda daha verimli olarak kullanılabileceği ve kullandıkları argüman yaklaşımının sınırları kısaca tartışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe inferential relation drawn between a reason and a claim constitutes the basis of all argument approaches and models. This article conducts a concept-based comparative literature review that aims to compile and compare four contemporary argument models that are used in the analysis of everyday discourse: the Toulmin Model, Pragma-Dialectics, Political Discourse Analysis, and Argumentum Model of Topics. Argumentation theory and models are inspired, on the one hand, by discursive approaches in the emphasis put on the content and context, and on the other, from analytical philosophy and logic in the application of rational norms and standards. Before examining the four models, developed in the framework of argumentation theory, the article positions the argument approach between the social constructionist and empirical approach of discourse analysis and the formal and normative approach of logic. In examining the four argument models and their analytical reconstruction operations, it seeks to clarify their approach to inferential relations in everyday communication and illustrate their analytical differences. Throughout the four sections, schematic illustrations of how each model reconstructs a simple everyday argument are thus provided. In the conclusion, the models are compared discussing the type of studies each model is most suitable for and the cases for which each can be used most fruitfully.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIstanbul University Pressen_US
dc.relation.ispartofConnectist: Istanbul University Journal of Communication Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArgüman Teorisien_US
dc.subjectSöylem Analizien_US
dc.subjectÇıkarsamaen_US
dc.subjectTartışmaen_US
dc.subjectTopoien_US
dc.subjectArgumentation Theoryen_US
dc.subjectDiscourse Analysisen_US
dc.subjectInferenceen_US
dc.subjectDiscussionen_US
dc.titleArgüman analizinde dört yaklaşım: Toulmin modeli, pragma-diyalektik, politik söylem analizi ve argüman kaynakları modelinin bir karşılaştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-6495-8723en_US
dc.identifier.issue59en_US
dc.identifier.startpage265en_US
dc.identifier.endpage297en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-6495-8723en_US
dc.relation.ihupublicationcategory117en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKüçükural, Önder
dc.identifier.doi10.26650/CONNECTIST2020-0666en_US
dc.identifier.wosqualityQ4en_US
dc.identifier.wosWOS:000610147900011en_US
dc.identifier.trdizinidTkRVME5qUTNOdz09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record