Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDülger, Ahmet
dc.date.accessioned2020-09-24T09:20:33Z
dc.date.available2020-09-24T09:20:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationDülger, A. (2020). Tahkim duruşmalarının onlİne yapılması: ISTAC ve Abu Dabi Tahkim Merkezi kuralları incelemesi. Çalışkan, Y. B. Gümrükçüoğlu, Ö. F. Erol, A. Dülger, G. A. Yakacak, Ö. F. Kafalı (Ed.), Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu : Bildiri Tam Metin Kitabı (29 - 30 Mayıs 2020) içinde (115-143. ss.). İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.en_US
dc.identifier.isbn9786050690538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1228
dc.description.abstractDünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada birden çok ülkede yayılarak çok geniş bir alanda etkili olan bir salgın hastalık (pandemi) olarak ilan edilen Covid-19, uluslararası ticari ilişkilerin hukuki boyutlarında önemli etkiler ortaya çıkardı. Bu makalede, tahkim yoluyla çözümlenen davalar bakımından duruşmalarda çevrimiçi (online) yöntemlerin kullanımı konu edilmiştir. Uluslararası uyuşmazlıklarda tahkim duruşmalarının çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilmesi bakımından İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları ile Abu Dabi Ticari Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi (ADCCAC) Tahkim Kuralları mukayeseli olarak incelenecektir. ISTAC, çevrimiçi duruşma için getirdiği özel kuralları bulunduğundan dolayı, ADCCAC ise, özellikle Türk ve Orta Doğu tabiiyetindeki şirketlerin tahkim yargılamalarının gerçekleştirildiği bir merkez olması ve çevrimiçi duruşmalar için ayrı ve özel bir kural içermemesi nedeniyle makalemizde mukayeseli hukuktan örnekler olarak tercih edilmiştir. ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esaslarına göre hakem heyeti, taraflardan birinin talebi üzerine veya kendiliğinden telekonferans veya video konferans yöntemiyle çevrimiçi duruşma yapılmasına karar verebilir. ADCCAC Tahkim Kuralları ise çevrimiçi duruşma yapılmasına ilişkin özel hükümler içermemekle birlikte tarafların eşitliğine uygun olmak ve dava ve savunmalarını ortaya koymalarına imkan vermek şartıyla, duruşmaların gerçekleştirilme usulleri konusunda hakem heyetinin yetkili olduğunu belirtmiştir. Hakem heyetinin çevrimiçi duruşmaya karar vermesi durumunda duruşmanın teknik detayları, şekli, süresi, tarafların konuşma usulleri, belge ibrazı gibi konularda belirleme yapması gerekir. Bunu yaparken de tarafların hukuki dinlenilme hakkına uygun hareket edilmesi daha sonra kararın iptal edilmemesi için önem arz etmektedir. ISTAC Tahkim Kurallarına göre yürütülen bir tahkim için uyuşmazlığın yerel veya yabancı unsurlu olmasına göre değişmek üzere Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun hükümleri de (lex loci arbitri) ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esaslarının uygulanmasında göz önünde bulundurulmalıdır. ADCCAC tahkiminde ise Abu Dabi Emirliğinin tahkim kanunları çevrimiçi duruşmanın yürütülmesinde uygulanan usullerin geçerliliği hakkında belirleyici olacaktır. Söz konusu kanunlar online duruşmaların yapılması ve hakem kararının iptali ve icrası konuları bakımından incelenecektir.en_US
dc.description.abstractLegal aspects of international commercial relations are heavily effected by Covid-19 that is announced by World Health Organization as a pandemic which spread to many countries all around the world. This Paper is about the online hearing methods to be used in arbitration proceedings. Istanbul Arbitration Centre (ISTAC) Online Hearing Rules and Procedures and Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center (ADCCAC) Procedural Regulations of Arbitration are examined for comparative law purposes regarding conducting online hearings in international arbitration. ISTAC has been selected because it just announced a special procedural rules on online hearing. Even though ADCCAC does not have any special regulation on online hearing, ADCCAC, where Turkish and Middle Eastern companies resort their disputes to, has been selected for comparison. Pursuant to ISTAC Online Hearing Rules and Procedures, arbitration panel can decide to conduct online hearing through video conference or teleconference at the request of one party or where it deems appropriate. On the other hand, ADCCAC Procedural Regulations of Arbitration do not specifically mention online hearing methods while authorizes the arbitral panel to decide on the procedure of hearings subject to the compliance with equal footing and fair trial. Upon the decision of arbitral panel on online hearing, technical details including the form of communication, online application to be used, duration, sequence of party presentations, document submission must be also decided. Principle of compliance with the right to be heard his case must be strictly complied in order to avoid an annulled award at later stages. Turkish Code of Civil Procedure or International Arbitration Code shall be taken into account at the arbitration conducted under ISTAC depending on whether the case is deemed as international or domestic in Turkey. Laws of Emirates of Abu Dhabi will be the determining laws of validity of arbitration conducted under the rules of ADCCAC. Such laws will be examined with regard to the enforceability and annulment of arbitral awards given pursuant to the online hearings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.relation.ispartofKoronavirüs döneminde güncel hukuki meseleler sempozyumu : Bildiri Tam Metin Kitabı 29 - 30 Mayıs 2020en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası Ticari Tahkimen_US
dc.subjectÇevrimiçi Duruşmaen_US
dc.subjectISTACen_US
dc.subjectMukayeseli Hukuken_US
dc.subjectHukuki Dinlenilme Hakkıen_US
dc.subjectUsul Hukukuen_US
dc.subjectUygulanacak Hukuken_US
dc.subjectInternational Commercial Arbitrationen_US
dc.subjectOnline Hearingen_US
dc.subjectISTACen_US
dc.subjectComparative Lawen_US
dc.subjectRight to be Hearden_US
dc.subjectProcedural Lawen_US
dc.subjectApplicable Lawen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.titleTahkim duruşmalarının onlİne yapılması: ISTAC ve Abu Dabi Tahkim Merkezi kuralları incelemesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-2527-2099en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.endpage143en_US
dc.relation.ihupublicationcategory196en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDülger, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record