Google Analytics Usage Data 

Recent Submissions

  • Türk Anayasa Hukuku 

    Atar, Yavuz. (Seçkin Yayınevi, 2019)
    Bilindiği üzere Anayasada 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilen çok önemli ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu Anayasa değişiklikleri ile getirilen yeni düzenlemeler esas itibariyle mevcut ...