Google Analytics Usage Data 

Recent Submissions

 • Okul zorbalığı : Okulda bir korku 

  Nazir, Thseen. (Lambert Academic Publishing, 2020)
  Zorbalık sorunu okullarda karşılaşılan kritik konulardan biridir ve dünyadaki hemen her ülke için ulusal öneme sahiptir. Bu çalışma zorbalık olgusunun zorbalığa karışan öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin büyüklüğünei ...
 • Kitab-ı Dede Korkut : Güncel okumalar 

  Özden, Yüksel; İbn Haldun Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; 0000-0003-2978-2344; Özden, Yüksel. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2019)
  Dede Korkut Kitabı, Türk İslam edebiyatının ve Türk İslam düşüncesinin inşa edici eserlerindendir. Kitap, içindeki destanlara/hikâyelere, üniversite öncesi eğitim basamaklarında da yer verilişi sayesinde geniş bir tanınırlık ...
 • Okulu yeniden kurmak 

  Özden, Yüksel. (Nobel Akademik Yayıncılık, 2019)
  Toplumun değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve aynı zamanda toplumu değiştirmek gibi birbirine zıt görevlerle hareket eden okullar, değişim eğilimlerini yakalamada ve gerekli adımları atmada bazen geride kalabiliyor. ...
 • Kendini keşfet 

  Özden, Yüksel; Schlechty, Phillip C.. (Nobel Akademik Yayıncılık, 2020)
  Çoğumuz, içinde bulunduğumuz durumdan çok daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyoruz. Daha güzelin, daha iyinin peşindeyiz. Daha fazlasını başarmak istiyoruz. İlişkilerimizi daha iyi tutmak istiyoruz. Daha çok kazanmak ...
 • Öğrenme ve öğretme 

  Özden, Yüksel. (Pegem Akademi, 2020)
  Ders kitabı olmayan akademik bir kitap yazmak başlangıçta pek “tutacak” gibi gözükmüyordu. Biz, öğrenme ve öğretme konusundaki akademik birikimleri tüm eğitimcilerle paylaşmayı ilke edindik. Bunu yaparken yüz binlerce ...
 • Eğitimde yeni değerler 

  Özden, Yüksel. (Pegem Akademi, 2020)
  Türkiye, gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıkıp bölgesel güç ve küresel aktör olma yolunda hızla ilerlemektedir. Buna karşın eğitimin üstüne düşen rolü oynamakta yetersiz kaldığı kanaati gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. ...