Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • İnsan hayatı ve bilgiye erişimde internet 

      Çelik, Sönmez. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
      [İnsanların iki tür hayatı vardır; bunlardan biri biyolojik, diğeri entelektüel hayatıdır. Biyolojik hayat belli ölçülerde ya da koşullarda varlığını sürdürebilir. Oysa entelektüel hayatın ölçü ve sınırı insanın elindedir. ...]