Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-20 of 101

  • 28 Şubat darbe yargılamaları 

   Yakacak, Gülnihal Ahter. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   [Darbeler, toplumda hem sosyolojik hem de hukukî olarak derin izler bırakan olaylardır. 23 Temmuz 1908 tarihinde başlayan darbe tecrübemiz, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar farklı periyotlarda devam etmiştir. Bu süreçte ...]
  • 28 Şubat kimlerin hayatında iz bırakmadı ki! 

   Türker, Habip. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   [28 Şubat darbesi olduğunda üniversite öğrencisiydim. Yürütülen tankları da lehte, aleyhte yürüyen kalabalıkları da dün gibi hatırlıyorum. Hele Aczmendiler, Müslüm Gündüzler, Fadime Şahinler, Ali Kalkancılar bugünden tiyatro ...]
  • Akıntıya sürüklenecek değilim 

   Berktay, Halil. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [Açık Medeniyet Gazetesi olarak İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay’la yeni çıkan “Tarihçi Gözüyle Siyaset” kitabı hakkında konuşmak istedik. Fakat konu konuyu açtı ve uzunca bir söyleşi çıktı ...]
  • Alanda çalışan akademisyenlerin farkı 

   Bal, Pervin Nedim. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   [Akademisyen denince birçok kişinin aklına üniversitelerde derslere giren, öğrenciler yetiştiren, yüksek lisans ve doktora tezleri yöneten, araştırma yapan, makale ve kitap yazan kişiler gelmektedir. Oysa bu saydığımız ...]
  • Altı gün savaşı’nın utancı 

   Öcal, Hakkı. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [İsrailli emekli subay, eski istihbaratçı, Profesör Raphael Israeli, “Man of Defiance: A Political Biography of Anwar Sadat” (1987) başlıklı kitabında 1973 Savaşı’nın sebebinin, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın 1967’deki ...]
  • “Amerikan rüyası” OUT, “Türkiye rüyası” IN 

   Yılmaz, Mustafa Kemal. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   [ABD’de Trump’ın göçmenleri aşağılayıcı tavrı ve başta Meksikalılar olmak üzere yabancıları ülkeden kovma eğilimi artarken, artık “Amerikan Rüyası” yerini “Amerikan Kabusu”na bırakmış gözüküyor. Türkiye’de ise bunun tam ...]
  • Art, artists and politics: no limits for transgression? 

   Yaslıçimen, Faruk. (Turkuvaz Medya, 2018)
   [Be it Susan Sarandon's tacit support for the Trump administration following his presidential inauguration in February 2017, or Meltem Cumbul's unprecedented discourtesy to Semih Kaplanoğlu, one of Turkey's well known ...]
  • Avarelik görgüsü 

   Özel, Ahmet Murat. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [Anlayışıma göre bir üniversite, öğrencilerine dersler ve müfredat, diploma ve ümit kadar avarelik hakkında bir görgü, bir terbiye, bir zenginlik de vadetmelidir. Öğrencilerini mensup oldukları eğitim programından olduğu ...]
  • Âkif’i anlamak, bugünü anlamak 

   Tuncer, Fatma Halide. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   [Mehmet Âkif, şairliği kadar şahsiyetiyle de tanınması gereken hakiki bir münevver, mütefekkir ve bir dava adamı. Onu benzersiz kılan eserleri, dünya görüşünü besleyen sağlam karakterinin izlerini hep taşıdı. Dünya görüşü ...]
  • Beytüllahim’e hicret 

   Kıvrak, Ali. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [Neil Postman, televizyonun “Cesur Yeni Dünyamız”da bizi nasıl esir aldığını ve medyanın manevî yaşamımızı nasıl dönüştürdüğünü şu başlıkla ifadelendirmişti: Beytüllahim’den Kurtulmak! İbadetin, maneviyatın ve kutsalın ...]
  • Bilimsel bilgiye erişimde kurumsal akademik arşivler 

   Çelik, Sönmez. (İbn Haldun Üniversitesi, 2019)
   [Günümüzde pek çok üniversite misyonunu ve vizyonunu; “Bilimsel bilgi üretiminde mükemmele ulaşabilmek ve üretilen bu bilginin uluslararası düzeyde yeni ürünler ve hizmetler ortaya konulmasına öncülük etmesini sağlayabilmek.” ...]
  • Bir aydan kısa vadeli kar payı sorunsalı 

   Dönmez, Çetin Ali. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [Dinimiz faizi yasaklamıştır malum, bu konudaki ayet ve hadislerin bahsine girmeyeyim, yerim dar. Benim asıl anlatmak istediğim başka. Müslümanız elhamdulillah ama konu para özellikle de faiz olunca birçoğumuz Allah’ın ...]
  • BİMER ve CİMER denetim kurumuna dönüştürülmeli 

   Çelikiz, Ekrem. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [Teknolojinin baş döndüren bir hızda ilerlemesi, günlük yaşantımızda da pek çok kolaylığı beraberinde getiriyor. İletişim ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte vatandaş ve devlet arasındaki iletişim, daha ...]
  • Cumhuriyet döneminde siyaset ve ideolojiler üzerine 

   Berktay, Halil. (Serdivan Belediyesi, 2019)
   [Sağ kendi içinde liberalizme, liberal demokratlığa olanak tanımadığı gibi, sol da kendi içinde demokratik solculuğa olanak tanımamış, tanımıyor.]
  • Çevre tarihi kitapları 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [Çevre tarihi alanını tanıtmayı amaçlayan yazı dizimizin bu son bölümünde alanın önde gelen isimlerinden ve bu isimlerin dilimize çevrilen eserlerinden bahsetmenin faydalı olacağını düşündüm. Alfred Crosby’nin 1972 yılında ...]
  • Çevre tarihi üzerine notlar - 1 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [Sadece insanların değil, insanların da içinde yer aldığı doğadaki canlı-cansız tüm varlıkların ve bu varlıklar arasındaki etkileşimin yazılması gereken bir tarihi olduğu düşüncesini savunan çevre tarihi, insan ve toplumbilim ...]
  • Çevre tarihi üzerine notlar - 2 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [Çevreyi insanoğlundan ayrı ve insanlık tarihi için sadece bir sahne olarak görmeyen çevre tarihçileri çalışmalarını şu üç genel başlık altında yoğunlaştırırlar: 1. Doğal hadiseler ve çevresel özelliklerin insanlık tarihine ...]
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi (DEHB) olan çocukların belirgin özellikleri 

   Bulut, Sefa. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   [Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların genel karakteristliği; dikkatsizlik, aşırı motor hareketler, dikkat süresinin kısa olması, dikkat dağılma olasılığının yüksek oluşu, atılganlık ve hiperaktivite ...]
  • Doğa ve insan 

   Kalyoncu, Rıza Tevfik. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   [Anne rahmine düşüşünden, toprağın içine girinceye kadar insan, doğanın bir parçasıdır. Fakat insan; doğanın bir ağaç, bulut veya kaplan gibi bir parçası mıdır? Doğa dediğimiz kapsayıcı varlıkla insan arasındaki ilişki ...]
  • Dünya, böyle gidersek bizi sırtından atacak 

   Küçükural, Önder. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   [Yürütücülüğünü ülkemizden Prof. Dr. Recep Şentürk’ün yaptığı ve TÜBİTAK’ın desteklediği ve Portekiz’den Prof. Dr. João de Deus Santos Sàágua’nın yaptığı ve Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı’nın (FCT9) desteklediği “Değişen ...]