Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • Amerika Diyanet Merkezi: mimaride bir kimlik arayışı 

      Yaslıçimen, Faruk. (Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2017)
      [Erken cumhuriyet rejimi kozmopolit ve sofistike bir Osmanlı mirasından devşirilen kültürel hafızayı silmek ve itibarsızlaştırmak adma radikal adımlar attı. Bu adımlar Türkiye toplumu üzerinde, etkileri hala devam eden, ...]