Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • Amerika’da İslâmofobinin yükselişi ve içselleştirilmesi 

      Çolak, Yaşar. (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019)
      [İslâmofobi, irrasyonel ve yapay bir nefret ve İslâm korkusu temelinde Müslüman aleyhtarlığı ve ayrımcılığını karşılamak üzere kullanılan bir terimdir. Bu yönüyle Müslümanları eleştirmekten çok farklı bir olgudur. Bu ayırımı ...]