Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • İslâm'da Medeniyet Bilimleri Tarihi 

   Şentürk, Recep; Süruri, Ahmet; Kalyoncu, Rıza Tevfik; Sürün, Mustafa; Morgül, Ebru; Şentürk, Recep; Süruri, Ahmet; Kalyoncu, Rıza Tevfik; Morgül, Ebru. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
   Türkiye'de Fuat Sezgin yılı münasebetiyle merhum hocamız hatırasına birçok toplantı ve sempozyum düzenlendi. Ancak, bu toplantılar genellikle hocanın doğa bilimleri tarihine dair çalışmalarını ele aldı. Halbuki Fuat Sezgin ...
  • İslâm’da medeniyet bilimleri tarihi (1. cilt) 

   İbn Haldun Üniversitesi. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
   Türkiye’de Fuat Sezgin yılı münasebetiyle merhum hocamız hatırasına birçok toplantı ve sempozyum düzenlendi. Ancak, bu toplantılar genellikle hocanın doğa bilimleri tarihine dair çalışmalarını ele aldı. Halbuki Fuat Sezgin ...
  • İslâm’da medeniyet bilimleri tarihi (2. cilt) 

   İbn Haldun Üniversitesi. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
   Türkiye’de Fuat Sezgin yılı münasebetiyle merhum hocamız hatırasına birçok toplantı ve sempozyum düzenlendi. Ancak, bu toplantılar genellikle hocanın doğa bilimleri tarihine dair çalışmalarını ele aldı. Halbuki Fuat Sezgin ...
  • İstanbul Merkez Efendi Külliyesi haziresi ve mezar taşları 

   Sürün, Mustafa. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
   Denizli doğumlu olan Merkez Efendi 16. yüzyıl Osmanlısında mutasavvıf, âlim ve halk hekimi olarak şöhret bulmuştu. Halvetî-Sünbülî şeyhi olan Merkez Efendi, Sünbül Efendi’nin vefâtından sonra Koca Mustafa Paşa’da bulunan ...