Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • Umran ilmi, çatışma çözümü ve barış 

      Okumuş, Ejder. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
      [Bugünün dünyasını belirleyen en önemli olgulardan birinin çatışma olduğu söylenebilir. Elbette çatışma karşısında çatışma çözümü ve barış için çözüm getirici yaklaşımlara ve bu yaklaşımlardan yararlanarak yeni uygulamalara ...]