Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • Menafiu's- Sıbyan 

      Mehmed Hilmi Efendi. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
      [Osmanlı Devletinde II. Mahmud döneminden itibaren her ne kadar eğitimde zaman zaman ıslahat ya-pılmaya çalışılsa da, tüm toplumu kucaklayan kapsamlı ve kalıcı bir iyileşmenin gerçekleştirilemediği görülür. Özel okullara ...]