Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-20 of 32

  • 45 Ruhu: Solun iktidarla imtihanı 

   Haliloğlu, Nagihan. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2018)
   [Siyah beyaz kareler bize ev yıkıntıları arasında oynayan çocuklar, bitlenmiş yataklar gösterir. 40’larda Avrupa’nın sokaklarında böyle görüntülerin yaşanmış olmasını bir zillet olarak yorumlayan eski tüfek solcular, günümüz ...]
  • Amerika’da İslâmofobinin yükselişi ve içselleştirilmesi 

   Çolak, Yaşar. (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019)
   [İslâmofobi, irrasyonel ve yapay bir nefret ve İslâm korkusu temelinde Müslüman aleyhtarlığı ve ayrımcılığını karşılamak üzere kullanılan bir terimdir. Bu yönüyle Müslümanları eleştirmekten çok farklı bir olgudur. Bu ayırımı ...]
  • Arrival: Dil, zaman ve kader üzerine bir deneme 

   Haliloğlu, Nagihan. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2017)
   [Kutsal kitaplar, insanlığın tarih boyunca kendisine gelen müjdeli haberlere nasıl yüz çevirdiğini anlatır. İnsanoğlunun bu aymazlığı, kendisini bilim kurgu kisvesi altında izlettiren Arrival filminde masaya yatırılan ve ...]
  • Batı medeniyetinin insanlara vereceği bir şey kalmamıştır 

   Şentürk, Recep. (Dolmabahçe Basın Yayın Dağıtım, 2018)
   [İnsanlar, din olmadığı zamanlarda da akıllarıyla bir toplumsal düzen inşa edebilirler. Bu toplumsal düzen adalet üzerine kuruluysa yaşar, adalet üzerine kurulmadıysa yaşamaz. İbn Haldun sanki akla dayalı ve dini dışlayan ...]
  • Batı'nın insanlığa söyleyecek sözü kalmadı 

   Şentürk, Recep. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2018)
   [Dünyadaki düzen ve güç dengeleri hızla değişip yerini yeni bir yapıya bırakırken gelecekte daha etkin bir konum hedefleyen Türkiye de yeniden yapılanıyor. Tüm bunları ve yarının dünyasının nasıl bir yer olacağını rektörü ...]
  • Cami İslam toplumunun kalbidir 

   Şentürk, Recep. (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017)
   [Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerini “Cami, Şehir ve Medeniyet” teması çerçevesinde düzenliyor. İslam toplumunda caminin veya kadim ifadesiyle mescidin yeri ve önemi hakkında ...]
  • Çocuk cinsel istismarı nedir? 

   Bulut, Sefa. (2018)
   [Cinsel istismar yaşayanlarda derin izler bırakan, yaşantılarını çok köklü ve geri dönülmez bir şekilde değiştiren çok travmatik bir deneyimdir.Ne yazık ki, sanıldığından çok fazla yaygın olan sosyal bir sorundur. Mağdurların ...]
  • Devlet nedir?: Piramit mi daire mi?: İbn Haldun'un 'Siyaset Dairesi'nden hareketle yeni bir bakış 

   Şentürk, Recep. (Sufi Kitap, 2017)
   [İbn Haldun (1332-1406) Mukaddime adlı meşhur eserinde sosyal süreçleri, toplum düzenini, devletin yapısını ve siyâsetin işleyişini sekiz halkalı bir çember şeklinde çizerek tasvir etmiş ve bu şekle siyâset dâiresi’(dâire ...]
  • Eğitimin amacı: Fikrî bağımsızlık taklitten tahkike 

   Şentürk, Recep. (Önder İmam Hatipliler Derneği, 2019)
   [Eğitimin amacı nedir? Bu soru eğitim sisteminin bütünüyle nasıl kurgulanacağını ilgilendiren bir sorudur çünkü her sistem bir amacı gerçekleştirmek için kurulmuş bir vasıtadır. Başka bir ifadeyle eğitim sistemi neyin ...]
  • Engelli bireylere yönelik ihmal ve istismar 

   Bulut, Sefa. (2018)
   [Son zamanlarda cinsel istismar konusu medyada geniş yankı bulmuştur ve bununla ilgili yeni yasal düzenlemelere de gidilmiştir. Şiddet ve istismar; insanlar arasındaki ilişkilerde güç dengesizliğinin olduğu her dönemde ...]
  • Fıkhın Aristo'su olmak 

   Aybakan, Bilal. (Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı, 2017)
   [Hicri 150 yılında doğan İmam Şafiî 204’te vefat eder. Toplam 54 senelik ömrüne -ki miladi takvime çevirdiğimiz zaman 52 seneye düşmekte- büyük başarılar sığdırmıştır. Yaşadığı dönemin entelektüel hayatını bize bütün ...]
  • Geleceğin meslekleri üzerine tavsiyeler 

   Bulut, Sefa. (Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 2018)
   [Yaptığımız iş ya da meslek bir anlamda kişiliğimizi yansıtır. Özellikle yıllarımızı verdiğimiz mesleğimiz, kişiliğimizin ve hayatımızın bir parçası hâline gelir, hatta çoğu kez adımız mesleğimiz ile anılır. Bu nedenle ...]
  • Herkes kendi yolunu tek basına yürür 

   Özel, Ahmet Murat. (Erkam Yayıncılık, 2018)
   [Ahmet Murat ile son kitabı üzerinden bir düşünme biçimi olarak yazmayı; gelenek, tasavvuf tarikat ve cemaat kavramlarım; bu kavramların 15 Temmuz sürecinden sonra aldığı yarayı; din yorgunu gençler tartışmasını; kendi ...]
  • İbn Haldun krizdeki sosyal bilimlere alternatiftir 

   Şentürk, Recep. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2017)
   [Ortaya koyduğu düşüncelerle adını tarihe yazdırmış büyük İslam düşünürü İbn Haldun üzerine önümüzdeki eğitim döneminde açılışı yapılacak olan İbn Haldun Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile bir röportaj ...]
  • İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk 'hedef fikri bağımsızlık' 

   Şentürk, Recep. (YeniBirlik Gazetesi, 2017)
   ["İbn Haldun Üniversitesi Türkiye'nin ve İslam dünyasının fikri bağımsızlığı kazanmasını hedeflemektedir. Bir taraftan modern bilimi iyi şekilde öğrencilerimize sunacağız ama buna ilave olarak İslam ilim geleneğini de ...]
  • İnsanlığın ve İslam'ın medeniyet krizi ve aşma yolları 

   Şentürk, Recep. (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018)
   [Batılı bir dostumla sohbet ediyorduk. Konu faiz yasağına geldi. Dedi ki: “Bizde de yasaktı değiştirdik, siz de değiştirin!” Sohbet ilerleyince konu başörtüsü ve tesettüre geldi. Aynı şekilde gene “Bizde de farzdı, değiştirdik; ...]
  • İslam hukuku da batı hukuk geleneğinin bir parçasıdır 

   Şentürk, Recep. (Bu Dünya Bizim, 2017)
   [''Haklar teorisi şu anda Batı hukukuna göre öğretiliyor. Hâliyle söylemde de Batı hukuku kavramlarıyla ifade ediliyor. Halbuki İslam hukukunun, fıkhın bu konuda kendine göre kavramları ve yaklaşımı var. Bu, bugün biraz ...]
  • Klasik eğitimden moderniteye Osmanlı Maarifi 

   Baysan, İbrahim Vehbi. (Önder İmam Hatipliler Derneği, 2019)
   [Tarihçiler genellikle Osmanlı’da eğitim kurumlarının tarihini Orhan Gazi’nin (d. 1281 – v. 1362) İznik’i 1331 yılında Bizans’tan alması ile başlatır. Bu şehri başkent yapmasının ardından iki kilise binası (bazı kaynaklar ...]
  • Kuvvetler ayrılığı yeni sistemde daha belirginleşiyor 

   Atar, Yavuz. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2017)
   [Yeni kurgulanan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde cumhurbaşkanı, yürütme organı haline geliyor ve böylece yapmış olduğu bütün işlemlere karşı yargı yolu açılıyor. Mevcut anayasada cumhurbaşkanının bütün işlemleri yargı denetimine ...]
  • Montesquieu'nun Kayıp Mektupları [1] 

   Öcal, Hakkı. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2017)
   [İbn Haldun’un Aksak Timur ile karşılaşmasına ilişkin anıları çok iyi bilinir; birçok dile çevrilmiştir. Bu karşılaşmadaki korkularını, beklentilerini, Timur’un hoşuna gidecek şeyleri söyleyerek, muhtemel gazabından kurtulmak ...]