Google Analytics Usage DataNow showing items 1-20 of 40

  • 45 Ruhu: Solun iktidarla imtihanı 

   Haliloğlu, Nagihan. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2018)
   Siyah beyaz kareler bize ev yıkıntıları arasında oynayan çocuklar, bitlenmiş yataklar gösterir. 40’larda Avrupa’nın sokaklarında böyle görüntülerin yaşanmış olmasını bir zillet olarak yorumlayan eski tüfek solcular, günümüz ...
  • Amerika’da İslâmofobinin yükselişi ve içselleştirilmesi 

   Çolak, Yaşar. (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019)
   İslâmofobi, irrasyonel ve yapay bir nefret ve İslâm korkusu temelinde Müslüman aleyhtarlığı ve ayrımcılığını karşılamak üzere kullanılan bir terimdir. Bu yönüyle Müslümanları eleştirmekten çok farklı bir olgudur. Bu ayırımı ...
  • Arrival: Dil, zaman ve kader üzerine bir deneme 

   Haliloğlu, Nagihan. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2017)
   Kutsal kitaplar, insanlığın tarih boyunca kendisine gelen müjdeli haberlere nasıl yüz çevirdiğini anlatır. İnsanoğlunun bu aymazlığı, kendisini bilim kurgu kisvesi altında izlettiren Arrival filminde masaya yatırılan ve ...
  • Batı medeniyetinin insanlara vereceği bir şey kalmamıştır 

   Şentürk, Recep. (Dolmabahçe Basın Yayın Dağıtım, 2018)
   İnsanlar, din olmadığı zamanlarda da akıllarıyla bir toplumsal düzen inşa edebilirler. Bu toplumsal düzen adalet üzerine kuruluysa yaşar, adalet üzerine kurulmadıysa yaşamaz. İbn Haldun sanki akla dayalı ve dini dışlayan ...
  • Batı'nın insanlığa söyleyecek sözü kalmadı 

   Şentürk, Recep. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2018)
   Dünyadaki düzen ve güç dengeleri hızla değişip yerini yeni bir yapıya bırakırken gelecekte daha etkin bir konum hedefleyen Türkiye de yeniden yapılanıyor. Tüm bunları ve yarının dünyasının nasıl bir yer olacağını rektörü ...
  • Cami İslam toplumunun kalbidir 

   Şentürk, Recep. (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017)
   Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerini “Cami, Şehir ve Medeniyet” teması çerçevesinde düzenliyor. İslam toplumunda caminin veya kadim ifadesiyle mescidin yeri ve önemi hakkında ...
  • Churchill-a good friend of Turkey 

   Kula, Erhun İbrahim. (The British Association for Turkish Area Studies, 2020)
   In Turkey Winston Churchill is known as an important historic figure of the twentieth century but also as an adversary of the Turks, largely due to the Gallipoli Campaign in which he was the major architect. The Campaign ...
  • Çocuk cinsel istismarı nedir? 

   Bulut, Sefa. (2018)
   Cinsel istismar yaşayanlarda derin izler bırakan, yaşantılarını çok köklü ve geri dönülmez bir şekilde değiştiren çok travmatik bir deneyimdir.Ne yazık ki, sanıldığından çok fazla yaygın olan sosyal bir sorundur. Mağdurların ...
  • Devlet nedir?: Piramit mi daire mi?: İbn Haldun'un 'Siyaset Dairesi'nden hareketle yeni bir bakış 

   Şentürk, Recep. (Sufi Kitap, 2017)
   İbn Haldun (1332-1406) Mukaddime adlı meşhur eserinde sosyal süreçleri, toplum düzenini, devletin yapısını ve siyâsetin işleyişini sekiz halkalı bir çember şeklinde çizerek tasvir etmiş ve bu şekle siyâset dâiresi’(dâire ...
  • Dünya siyasetinde yerelleşme ve milliyetçiliğin yükselişi 

   Köse, Talha. (SET Vakfı, 2020)
   Koronavirüs salgını 2019 sonunda bir kamu sağlığı sorunu olarak Çin’de ortaya çıktı ve hızla dünyanın geneline yayıldı. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerine yayılan koronavirüs, küresel ekonominin ve küresel siyasetin işleyişi ...
  • Eğitimin amacı: Fikrî bağımsızlık taklitten tahkike 

   Şentürk, Recep. (Önder İmam Hatipliler Derneği, 2019)
   Eğitimin amacı nedir? Bu soru eğitim sisteminin bütünüyle nasıl kurgulanacağını ilgilendiren bir sorudur çünkü her sistem bir amacı gerçekleştirmek için kurulmuş bir vasıtadır. Başka bir ifadeyle eğitim sistemi neyin ...
  • Engelli bireylere yönelik ihmal ve istismar 

   Bulut, Sefa. (2018)
   Son zamanlarda cinsel istismar konusu medyada geniş yankı bulmuştur ve bununla ilgili yeni yasal düzenlemelere de gidilmiştir. Şiddet ve istismar; insanlar arasındaki ilişkilerde güç dengesizliğinin olduğu her dönemde ...
  • The first man-made trauma study with children: Terr’s Chowchilla kidnapping study 

   Bulut, Sefa. (Asclepius Open LLC, 2019)
   The purpose of this mini review is to investigate one of the earliest man-made disaster trauma studies and compare and contrast with Freud’s concept of trauma. Terr (1979) conducted a yearlong longitudinal qualitative ...
  • Fıkhın Aristo'su olmak 

   Aybakan, Bilal. (Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı, 2017)
   Hicri 150 yılında doğan İmam Şafiî 204’te vefat eder. Toplam 54 senelik ömrüne -ki miladi takvime çevirdiğimiz zaman 52 seneye düşmekte- büyük başarılar sığdırmıştır. Yaşadığı dönemin entelektüel hayatını bize bütün ...
  • GDO: İnsanlık için kurtuluş mu, tehdit mi? 

   Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2020)
   Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) genetik mühendisliğin çeşitli yöntemleri kullanılarak kalıtımsal değişikliğe uğratılan organizmalardır. Genetik mühendislik hayatımızı ciddi şekilde kolaylaştırma potansiyeline ...
  • Geleceğin meslekleri üzerine tavsiyeler 

   Bulut, Sefa. (Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 2018)
   Yaptığımız iş ya da meslek bir anlamda kişiliğimizi yansıtır. Özellikle yıllarımızı verdiğimiz mesleğimiz, kişiliğimizin ve hayatımızın bir parçası hâline gelir, hatta çoğu kez adımız mesleğimiz ile anılır. Bu nedenle ...
  • Herkes kendi yolunu tek basına yürür 

   Özel, Ahmet Murat. (Erkam Yayıncılık, 2018)
   Ahmet Murat ile son kitabı üzerinden bir düşünme biçimi olarak yazmayı; gelenek, tasavvuf tarikat ve cemaat kavramlarım; bu kavramların 15 Temmuz sürecinden sonra aldığı yarayı; din yorgunu gençler tartışmasını; kendi ...
  • İbn Haldun krizdeki sosyal bilimlere alternatiftir 

   Şentürk, Recep. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2017)
   Ortaya koyduğu düşüncelerle adını tarihe yazdırmış büyük İslam düşünürü İbn Haldun üzerine önümüzdeki eğitim döneminde açılışı yapılacak olan İbn Haldun Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile bir röportaj ...
  • İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk 'hedef fikri bağımsızlık' 

   Şentürk, Recep. (YeniBirlik Gazetesi, 2017)
   "İbn Haldun Üniversitesi Türkiye'nin ve İslam dünyasının fikri bağımsızlığı kazanmasını hedeflemektedir. Bir taraftan modern bilimi iyi şekilde öğrencilerimize sunacağız ama buna ilave olarak İslam ilim geleneğini de ...
  • İnsanlığın ve İslam'ın medeniyet krizi ve aşma yolları 

   Şentürk, Recep. (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018)
   Batılı bir dostumla sohbet ediyorduk. Konu faiz yasağına geldi. Dedi ki: “Bizde de yasaktı değiştirdik, siz de değiştirin!” Sohbet ilerleyince konu başörtüsü ve tesettüre geldi. Aynı şekilde gene “Bizde de farzdı, değiştirdik; ...