Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı kayıtlarında Mimar Sinan 

      Mülayim, Selçuk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
      Osmanlı literatüründe, ya da daha genel bir bakışla Orta Çağ’dan beri Anadolu-Türk kültür ortamında, sanatçıların yaşamlarına veya eserlerine dair kayıtlara nadiren rastlanır ve bu durum, çağdaşı Batı dünyasıyla kıyaslandığında ...