Google Analytics Usage DataNow showing items 1-1 of 1

    • Dini inanç, dini tasavvur, şüphe ve inançsızlık 

      Kaplan, Hasan. (Lisans Yayıncılık, 2017)
      En yaygın anlamıyla bir şeyin varlığını veya doğruluğunu herhangi bir delil olmadan kabul etmek olan inanç, insan doğasının (fıtrat, tabiat) önemli unsurlarından biri olup, fıtri (doğal, tabii) bir olgudur. Bu bölüm-de ...