Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • Fârâbî’nin akıl risalesinin felsefi analizi 

      Kalyoncu, Rıza. (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018)
      [İki bölümden oluşan makalede birinci kısımda Akıl Risaleleri geleneği bağlamında Fârâbî’nin Akıl Risalesinin (Risale fi’l Akl)1 konumu incelenmektedir. İkinci kısımda ise Risale’nin temel kavramları dikkate alınarak felsefi ...]