Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • Bursevi ve Alusi'de Vesile ve Tevessül Yorumu 

      Kahveci, İhsan. (İSAR, 2018)
      [Vesile kavramı, biri Mâide 5/ 35, diğeri İsra 17∕57. ayet olmak üzere Kur’an-ı Kerim’de iki yerde geçmekle birlikte kavramın yorumuna ilişkin beyanî ve irfanî te’vil genekleri arasında farklılaşmalar görülmektedir. Dilbilimsel ...]