Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • Türkçeyi Türkçe konuşmak 

      Gedik, Enver. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
      [“Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan, belirli ...........” diye cümleye başlayabilir ve dili tarife dair birçok tanım yapabilirdik. Yahut Türkiye’den veya dünyadan tanınmış isimlerin uzun uzun veya tam tersi kısacık ...]