Advanced Search

Now showing items 1-14 of 14

  • Akıllı sözleşmeler ve telif hukuku 

   Demirbaş, Ali. (MG İletişim Stratejileri Ajansı, 2020)
   Bugün hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alan internet hizmetleri, e-mail ve dosya gönderme gibi sınırlı imkanlarla hayatımıza girmiştir. Bu yıllarda(1920-2000) internet hizmetleri, internet topluluğunun kontrolünde, ...
  • Boşanma nedeniyle velayeti anneye verilen çocuğun soyadı 

   Demirbaş, Ali. (Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı, 2019)
   Evlilik içinde doğan çocuk yasa gereği ailenin yani babanın soyadını alır. Evlilik dışında doğan çocuk ise, kural olarak annenin soyadını taşır. Ancak, tanıma veya babalığa hüküm kararı ile soybağı kurulan evlilik dışı ...
  • Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi bakımından boşanmada birlik ilkesi 

   Demirbaş, Ali. (Erciyes Üniversitesi, 2018)
   İsviçre hukukunda boşanma davasında mal rejiminin tasfiyesi de dahil olmak üzere tüm sonuçlar kural olarak aynı yargılamada bir bütün olarak karara bağlanmaktadır. Boşanmada birlik ilkesi olarak adlandırılan bu kural İsviçre ...
  • Evli kişi ile birlikte olan üçüncü kişiye karşı manevi tazminat talebi 

   Demirbaş, Ali. (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), 2019)
   Evlenmeyle birlikte, eşler arasında bazı hak ve yükümlülükler doğmaktadır. Kanun gereği eşlerin, birbirlerine sadık kalma yükümlülüğü böyledir. Eşlerden birinin evlilik dışı ilişki yaşaması halinde, yani zina eyleminde ...
  • Güncel tartışmalarla yoksulluk nafakası 

   Demirbaş, Ali. (İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018)
   Yoksulluk nafakası, evlilik esnasında eşler arasında geçerli olan birbirine yardım ve dayanışma yükümlülüğünün evlilik sonrasında da kısmen devam etmesi niteliğindedir. Sosyal ve ahlaki düşünceler bu yükümlülüğe dayanak ...
  • Güncel tartışmalarla yoksulluk nafakası 

   Demirbaş, Ali. (PESA Publications, 2018)
   Yoksulluk nafakası, evlilik esnasında eşler arasında geçerli olan birbirine yardım ve dayanışma yükümlülüğünün evlilik sonrasında da kısmen devam etmesi niteliğindedir. Sosyal ve ahlaki düşünceler bu yükümlülüğe dayanak ...
  • İnfluencer sözleşmesi 

   Atay, Gülenda. (İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Çalışmanın temel amacı, reklam verenler ile sosyal medya hesaplarında paylaştığı ürün veya hizmet deneyimleriyle takipçi çevresinin satın alma davranışını reklam veren lehine değiştirme potansiyelini haiz popüler kişiler ...
  • Nüfus hizmetleri kanununda dikkat çeken değişiklikler 

   Demirbaş, Ali. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   Nüfus Hizmetleri Kanunu (NHK), 19.10.2017 tarih ve 7039 sayılı Kanun ile birtakım değişikliklere uğramıştır.
  • Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan son değişiklikler 

   Demirbaş, Ali. (Bahçeşehir Üniversitesi, 2019)
   19.10.2017 tarih ve 7039 sayılı Kanun ile 25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, çocuğa ad verilmesinde sınırlama getirilmesi; çocuğun ve kadının soyadına ...
  • Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan son değişiklikler 

   Demirbaş, Ali. (PESA Publications, 2018)
   25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, 19.10.2017 tarih ve 7039 sayılı Kanun ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. Örneğin çocuğa ad verilmesinde sınırlama getirilmesi; çocuğun ve kadının soyadına ...
  • Telif hukukunda internet linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater kararları 

   Demirbaş, Ali. (İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018)
   Bir web sitesinden bir başka web sitesine link kurmak suretiyle web sitesinde yer alan içeriklere bağlantı sağlanması mümkündür. Bu sayede internet ortamında çeşitli eserler ve içerikler sınırsız sayıda kişinin erişimine ...
  • Tüketici hukuku açısından karşılaştırmalı reklam – doğrudan mı dolaylı mı? 

   Demirbaş, Ali. (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2020)
   Karşılaştırmalı reklamda, çeşitli ürün ya da hizmetler, rakiplere ait ürün ya da hizmetlerle mukayese edilir. Rakibin şahsı, mal ve hizmetleri, açıkça ya da ima yoluyla karşılaştırmalı reklama konu olabilir. Bu yönüyle ...
  • Tüketici Hukuku açısından karşılaştırmalı reklamlar 

   Demirbaş, Ali. (İKSAD Publishing House, 2019)
   Karşılaştırmalı reklamlarda, çeşitli ürün ya da hizmetler, rakiplere ait ürün ya da hizmetlerle mukayese edilir. Rakibin şahsı, mal ve hizmetleri, açıkça ya da ima yoluyla karşılaştırmalı reklama konu olabilir. Bu yönüyle ...
  • Tüzel kişilerin tüketici sıfatı 

   Demirbaş, Ali. (SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), 29.5.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TKHK, tüketici kavramını genişletmiş, gerçek kişiler dışında tüzel kişilere de tüketici sıfatı tanımıştır. ...