Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hukuki rejimi ve anayasallık denetimi 

   Atar, Yavuz. (Anayasa Mahkemesi, 2019)
   Parlamenter hükümet sistemlerinde genellikle kabul edildiği üzere, 1982 Anayasasının ilk düzenlemesinde de, Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi bulunmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişi ...
  • Kuvvetler ayrılığı yeni sistemde daha belirginleşiyor 

   Atar, Yavuz. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2017)
   Yeni kurgulanan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde cumhurbaşkanı, yürütme organı haline geliyor ve böylece yapmış olduğu bütün işlemlere karşı yargı yolu açılıyor. Mevcut anayasada cumhurbaşkanının bütün işlemleri yargı denetimine ...
  • Türk Anayasa Hukuku 

   Atar, Yavuz. (Seçkin Yayınevi, 2019)
   Bilindiği üzere Anayasada 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilen çok önemli ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu Anayasa değişiklikleri ile getirilen yeni düzenlemeler esas itibariyle mevcut ...