Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • Dayanıklılık geliştirilebilir mi? 

      Uysal, Burcu. (28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018)
      [Dayanıklılık kavramı bir yandan doğuştan sahip olunan kişisel bir özellik olarak da değerlendirilmekle beraber son araştırmalar dayanıklılığı daha ziyade karşılaşılan zorluklara adapte olmanın geliştirildiği bir süreç ...]