Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-1 of 1

    • Kuvvetler ayrılığı yeni sistemde daha belirginleşiyor 

      Atar, Yavuz. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2017)
      [Yeni kurgulanan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde cumhurbaşkanı, yürütme organı haline geliyor ve böylece yapmış olduğu bütün işlemlere karşı yargı yolu açılıyor. Mevcut anayasada cumhurbaşkanının bütün işlemleri yargı denetimine ...]