Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-20 of 608

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Abaoğlu, E. (2016). On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihyazımında kadın görünürlükleri : Tarih-i Cevdet ve Tezakir Örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Abbasoğlu, F., Genç İleri, Ş. ve Mirmir, Y. (2018). The impact of macroprudential and monetary policies on credit growth rate: Bank size and credit type. 26. EBES (Eurasia Business and Economics Society ) konferansı 24-26 Ekim 2018, Prag, Çekya. [1]
   Abdel Halim, A. (2014). Çevrimiçi İslami Aktivizm : Gezi sonrası İstanbul’unda üniversiteli kız öğrencilerin sosyal medya kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Adnane, S. (2017). İbn Haldun’un gözünden Arap Baharı. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 123-130. [1]
   Adnane, S. (2017). The Arab Spring through the lenses of Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 131-138. [1]
   Ahmad, Z., Ahmad, N., Abdulah, H. (2016).Ibn Khaldun on Urban Planning: A Contemporary Reading of the Muqaddima. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 315-330. [1]
   Ahmad, Z., Ahmad, N., Abdullah, H. (2016). İbn Haldun’da şehir planlaması: Mukaddime’nin güncel bir okuması. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 299-314. [1]
   Aksoy, Tamer. (2018). Risk odaklı iç denetim sürecinde operasyonel risklerin belirlenip ölçülmesine yönelik uygulamalı bir 3x5 risk matriksi ve risk analiz anket formu önerisi. Mali Çözüm, 28 (147), 37-77. [1]
   Aktar, M. (2017). The IHU writing center: we help get the writer’s creative and critical energies flowing. Açık Medeniyet, 3, 53. [1]
   Al Masud, M. I., & Kutlu, L. (2018). US bank efficiency and FED activity. Economics Bulletin, 38(4), pp. 2047-2059. [1]
   Al-Bakri, H. (2018). «الأربعينات» الحديثية في القرن العاشر الهجري، من ابن كمال باشا إلى البركوي، دراسة نقدية مقارنة. Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi Sempozyumu, 19-21 Ekim 2018. [1]
   Al-Bakri, H. (2018). الدكتور محمَّد مصطفى الأعظمي محقِّقاً، دراسة نقدية في تحقيقه «موطأ الإمام مالك». Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018. [1]
   Al-Bakri, H. (2018). شروح «طوالع الأنوار» للبيضاويّ وأثرها في تطوُّر علم الكلام، دراسة في مخطوطات إسطنبول. مخطوطات القرن السابع بين البحث الببليوغرافي والتقويم الحضاري, 28-29 نوفمبر 2018. [1]
   Alegöz, H. İ. (2017). Somali'nin geleceğinde Türkiye faktörü. Anadolu Ajansı, 1-4. [1]
   Alegöz, H. İ. (2017). Somali'nin zorlu 'devletleşme' süreci. Anadolu Ajansı, 1-3. [1]
   Alegöz, H. İ. (2017). Somali’nin devletleşme çabaları yolunda İbn Haldun’u hatırlamak. Açık Medeniyet, 1, 12. [1]
   Alegöz, Halil İbrahim. (2013). Uluslararası ilişkilerde insani diplomasinin rolü : Türkiye-Somali örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [1]
   Alexeev, I. (2017). Between Ibn Khaldun and Ibn Tamiyya: Islamic Socio-Political Ideal and Dynastic Autocracy (Reflections on the Tide of “Arab Spring”). İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 171-184. [1]
   Altun, F. (2018). Laying the cornerstone for a new Turkey: The June 24 elections. Insight Turkey, 20(3), 89-102. http://dx.doi.org/10.25253/99.2018203.06 [1]
   Altun, F. (2018). Terörün kökenleri ve mücadele yolları. Açık Kitap, 4, 8-9. [1]