Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 572-591 of 608

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Widiyanto, A. (2018). Nation-building, belonging and multiculturalism in Indonesia: Contextualising Ibn Khaldun’s theories and beyond. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(2), 175-188. [1]
   Yakacak, G. A. (2018). 28 Şubat darbe yargılamaları. Açık Medeniyet, 4, 10. [1]
   Yakacak, G. A. (2018). Anayasa Mahkemesi kararlarının Anayasa değişikliklerine etkisi. I. Bozok Siyaset Bilimi Kongresi Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler, Yozgat, 24-26 Ekim 2018. [1]
   Yalman, E. (2017). The OIC extraordinary summit, what’s next? Açık Medeniyet, 3, 19. [1]
   Yalman, E. (2018). الجمهوريّة التّركيّة الجديدة.. قصّة كفاح ونجاح. Açık Medeniyet, 4, 30. [1]
   Yanık, M. (2017). Dissosiyatif kimlik bozukluğunun tedavisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 10(3):185-93. [1]
   Yanık, M. (2017). Teknoloji bağımlılığı aile için de büyük bir tehdit. Açık Medeniyet, 3, 56. [1]
   Yanık, M. (2018). Evliliklere sahici katkı sağlamak nasıl mümkün olur? Açık Medeniyet, 5, 24. [1]
   Yaslıçimen, F. (2014). Viyana'nın mecnunları. Türk Edebiyatı Dergisi, 485, 68-71. [1]
   Yaslıçimen, F. (2016). Saving the minds and loyalties of subjects: Ottoman education policy against the spread of shiism in Iraq during the time of Abdülhamid II. Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 21 (4), 63-108. [1]
   Yaslıçimen, F. (2017). Amerika Diyanet Merkezi: Mimaride bir kimlik arayışı. Üsküdar Kültür Sanat ve Medeniyet Dergisi, 4, 117-122. [1]
   Yaslıçimen, F. (2017). Rönesans’ı tarihlemek ya da tarihi dönemlere ayırmak. Açık Kitap, 2, 4-5. [1]
   Yaslıçimen, F. (2017). Yerli ve küresel kültür arasında Türkiye’de kültür politikası üretmek. Türk Edebiyatı Dergisi, 530, 74-75. [1]
   Yaslıçimen, F. (2018). Art, artists and politics: no limits for transgression? Daily Sabah, 1-4. [1]
   Yaslıçimen, F. (2018). Arts, market and the state: cultural policies in introspect. Insight Turkey, 20(2), 273-283. [1]
   Yaslıçimen, F. (2018). Turgut Cansever: In pursuit of wisdom through architecture. Daily Sabah, 1-3. [1]
   Yaslıçimen, F. (2018). Yerel yönetimlerde kültür politikaları. İlke Politika Notu, (6), 3-19. [1]
   Yaslıçimen, Faruk (2017). Birinci Dünya Savaşı’nda Şii-Sünni ittifakı: Nedenler, imkanlar ve açmazlar. 100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, 20 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye. [1]
   Yaslıçimen, Faruk (2017). Combining architecture with ethics: An intellectual portrait of Turgut Cansever. Urbanisation and Civilisation Seminar Series, Yunus Emre Institute, July 2017, London. [1]
   Yaslıçimen, Faruk (2017). Judiciary and political positions of non-sunni muslims in the Ottoman Empire. Civilizations Forum - Religion and Civilization: Protection of Civilization as a Purpose of Religion, Ekim 2017, İstanbul, Türkiye. [1]