Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 489-508 of 607

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Saçmalı, A. A. (2018). Osmanlıca el yazması belgelerini çözmenin en kolay yolu: LexiQamus. Açık Medeniyet, 4, 27. [1]
   Sağ Şencal, Esma. (2014). Mana oluşumunda iç ve dış bağlam ilişkisi : Abdülkahir El-Cürcani ile Saussure karşılaştırması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Shabbir, M. S., Muhammad, I. (2019). The dynamic impact of foreign portfolio investment on stock prices in Pakistan. Transnational Corporations Review, 11(2), pp. 166-178. [1]
   Shafi, M. M. (2018). A critical appraisal of Marshal Hodgson’s view of Islam vis-à-vis cumulative and discursive traditions. İnsan & Toplum, 8(2), pp. 33-50. [1]
   Shafi, M. M. (2018). Crossing the border between religion and civilization: trends and cases in the study of Islamic and western civilizations. (Unpublished doctoral's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilizations Institute, Istanbul. [1]
   Shareef, U. (2018). Ibn Khaldun: Scientific instruction as prolonging the polity. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(2), 239-258. [1]
   Shihan, M. (2018). Ibn Khaldun’s “Assabiyyah” and Muslim minorities from Maqasid al-Shariah perspective, 3(1), 31-46. [1]
   Smits, Amina. (2017). Türk mitleri yok etmek : kadınlar saltanatı örneği üzerinde Avrupa’da Osmanlı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Solmaz, M. (2017). Sosyal medyada kişilik hakları ihlalleri ve korunma yolları. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), ss. 195-232. [1]
   Sözalmaz, Esra. (2014). İslam medeniyetinin yaşadığı krizlere Malezyalı Müslümanlardan tepkiler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Spickard, J. V. (2016). Medjugorje’yi anlamak: Meryem Ana’nın görünmesi hadisesine İbn Halduncu bir yaklaşım. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 253-276. [1]
   Spickard, J. V. (2016). Understanding Medjugorje: A Khaldunian approach to a Marian apparition. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 277-298. [1]
   Stodolsky, V. Y. (2018). [Book Review] : “The Logic of Law Making in Islam: Women and Prayer in the Legal Tradition, İstanbul: Cambridge University Press, 2013”. Al-Qasim Bulletin. [1]
   Stodolsky, V. Y., Khoiwadia, M. A. (2018). Physician’s juristic role. Oxford Islamic Studies Online, 1-5. [1]
   Süleymanov, A. (2017). Türk Dünyasında kimlik arayışları ve İbn Haldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 151-160. [1]
   Süruri, Ahmet. (2016). Cumhuriyet Dönemi kelâm ilmi yazımı (1923-2017): Kelâm ve kelâm tarihi kitapları. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 27, 249-312 ss. [1]
   Süruri, Ahmet. (2016). Osmanlı’da oluşan kelam klasikleri: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 28, 401-417 ss. [1]
   Şener, S. (2016). The social perspective of Mustafa Nuri Pasha from an exponent of Ibn Khaldun in the Ottoman Empire. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 187-208. [1]
   Şentürk, R. (2016). Eğitimin amacı: Fikrî bağımsızlık taklitten tahkike. Tohum Dergisi, 162, ss. 8-16. [1]
   Şentürk, R. (2017). Bilim nedir? İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]