Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 311-330 of 607

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Kachkar, O. (2019). Using mudharabah in supporting refugee microenterprises and microfinance programs: Prospects and challenges. Handbook of Research on Theory and Practice of Global Islamic Finance içinde (xx-xx. ss.). xx: IGI Global. [1]
   Kachkar, O. (2019). آفاق إصدار الصكوك الوقفية في ماليزيا. مجلة جامعة المدينة العالمية, No:27, pp. 52-91. [1]
   Kachkar, Omar Ahmad. (2018). Refugee entrepreneurship: Empirical quantitative evidence on microenterprises in refugee camps in Turkey (Article in Press). Journal of Immigrant & Refugee Studies. https://doi.org/10.1080/15562948.2018.1479913 [1]
   Kahveci, İ. (2018). A’zami'nin Kur'an Tarihi Çalışmalarına Katkıları. Uluslararası Mustafa Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kahveci, İ. (2018). Bursevi ve Alusi'de Vesile ve Tevessül Yorumu. Osmanlı'da İlm-i Tefsir Sempozyumu, 14-15 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kalyoncu, R. (2018). Fârâbî’nin akıl risalesinin felsefi analizi. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 13(26), 61-78. [1]
   Kalyoncu, R. T. (2017). İbn Haldun ve hayatın anlamı. Açık Medeniyet, 2, 24. [1]
   Kalyoncu, R. T. (2018). Doğa ve insan. Açık Medeniyet, 4, 31. [1]
   Kaplan, H . (2017). Bir inanç aşaması olarak Haniflik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, ss. 7-23 [1]
   Kaplan, H. (2017). Dini inanç, dini tasavvur, şüphe ve inançsızlık. H. Apaydın (Ed.), Din psikolojisi içinde (65-88 ss.). Lisans Yayıncılık: İstanbul. [1]
   Kaplan, H. (2018). Çocuk ve gençlerde değer eğitimi. Sultangazi İlçe Müftülüğü Değerler Eğitimi, 8 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Güncel inanç problemleri. IX. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, 9 Ekim 2018, Ankara, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Günümüz gençliğinin anlam arayışını Haniflik kavramı üzerinden okumak. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Leonardo’s letter to the Defterdar of Syria: A new twist on Leonardo’s puzzling identity. 41st Annual Conference of the International Psychohistorical Association (IPA) 30 May 2018. New York. [1]
   Kaplan, H. (2018). Psikotarih yöntemi ve tarihi kahramanlar üzerine düşünmek. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Tarih Bölümü Seminer Dizisi, 19 Aralık 2018, Sakarya, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi destek algısı: İstanbul örneği. Ekev Akademi Dergisi, 22 (73), ss. 317-332. [1]
   Kaplan, H. (2019). American Muslim identity and global peace. Global Coffee Hour, 8 February 2019, PA, USA. [1]
   Kaplan, H. (2019). Crisis of faith in Turkey: The question of religion and power, Colloquium Talk, 20 February 2019, Pennsylvania, US. [1]
   Kaplan, H. (2019). Psikotarih: Tarih araştırmalarında yeni bir yaklaşım. M. Y. Ertaş (Ed.), Tarih Bilimi ve Metodolojisi içinde (127-134. ss.). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık. [1]
   Kaplan, H. (2019). Spiritual care initiative in Turkey: Cultural and conceptual challenges. Religiosity in East and West: Conceptual and Methodological Challenges, 25-27 June 2019, Münster, Germany. [1]