Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 295-314 of 608

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ismail, A. G., Jaafar, A. B. (2017). Tax rate and its determinants: An opinion from Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 21-40. [1]
   Ismail, A. G., Jaafar, A. B. (2017). Vergi oranı ve belirleyicileri: İbn Haldun’dan bir görüş. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 1-20. [1]
   Işık, V. (2016). 1960-1980 arası İslamcı dergiler toparlanma ve çeşitlenme. V. Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), İslamcılığı yeniden düşünmek geçmişi değerlendirmenin ahlakı ve geleceği düşünmenin imkanı içinde (163-180 ss.). Nobel Akademik Yayıncılık: İstanbul. [1]
   Işık, V. (2017). 15 Temmuz: Failler, süreçler, olgular. M. S. Ercan, H. İnaç (Ed.), İslamcı hareketlerin rejim karşıtlığı ve devletçilik çelişkisinin doğurduğu boşluk içinde (51-63 ss.). Taşmektep Yayınları: İstanbul. [1]
   Işık, V. (2017). Asrın maskeli vicdanı ve Akif'in tarihe tanıklığı: Pendik Belediyesi. [1]
   Işık, V. (2017). Debates on civilization in the Muslim world critical perspectives on Islam and modernity. In L. Sunar (Ed.), The vision of order and al-‘Umran as an explanatory concept in the debates on civilization (51-63 ss.). New Delhi: Oxford University Press. [1]
   Işık, V. (2017). Фатих Карими и Стамбулһские Писһма. Fəlsəfə Vә Sosial-Siyasi Elmlər, 1, ss 41-57. [1]
   Işık, V. (2018). II. Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinde doğu ve batı algısı: ictihad ve sırat-ı müstakim dergileri örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul. [1]
   Işık, V. (2019). Muhafazakâr yahut reddiyeci okuma arasında İslamcılığı yeniden düşünmek. L. Sunar (Ed.). “Bir Başka Hayata Karşı” 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler için (19-38 ss.). İstanbul: İlmi Etüdler Derneği. [1]
   Işık, V. (2019). Sırât-ı Müstakîm dergisinde Doğu ve Batı algısı. L. Sunar (Ed.) "İslam'ı uyandırmak” Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler içinde (373-392. ss.). İstanbul: İlem Etüdler Derneği. [1]
   İbn Haldun Üniversitesi. (2017). İbn Haldun Üniversitesi eğitim külliyesi: davetli mimari proje yarışması. İbn Haldun Üniversitesi, 1-67. [1]
   İbn Haldun Üniversitesi. (2017).Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi önerisi. Ortaöğretime Geçiş Sistemini Değerlendirme Çalıştayı, 4-5 Ekim 2017, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. Erişim adresi: http://hdl.handle.net/20.500.12154/269 [1]
   İleri Genç, Ş. (2018). Para politikası araçları ve makro ihtiyati tedbirlerin kredi büyümesi üzerine etkileri: banka büyüklüğü ve kredi türünün önemi. ICPESS Kongresi, 28-30 Haziran 2018. [1]
   İlhan Nas, T., Okan, T., Tatoğlu, E., Demirbağ, M., Glaister, K. W. (2018). The effects of ownership concentration and institutional distance on the foreign entry ownership strategy of Turkish MNEs. Journal of Business Research, 1-11. [1]
   İlhan-Nas, T., Okan, T., Tatoğlu, E., Demirbağ, M., Wood, Geoffrey, G., Keith W. (2018). Board composition, family ownership, institutional distance and the foreign equity ownership strategies of Turkish MNEs. Journal of World Business. [in press] [1]
   İnce, U., Ayvaz, B., Öztürk, F., Kuşakçı, A. (2018). Value stream mapping in lean production and an application in the textile sector. Journal of International Trade, Logistics and Law, 4(1), 111-125. [1]
   İşbilen Esendir, N. ve Kaplan, H. (2018). Palyatif bakım merkezlerinde yürütülen manevi destek hizmetleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi 9 Mart 2018 içinde (91. s.). İstanbul. [1]
   Kachkar, O. (2019). Using mudharabah in supporting refugee microenterprises and microfinance programs: Prospects and challenges. Handbook of Research on Theory and Practice of Global Islamic Finance içinde (xx-xx. ss.). xx: IGI Global. [1]
   Kachkar, O. (2019). آفاق إصدار الصكوك الوقفية في ماليزيا. مجلة جامعة المدينة العالمية, No:27, pp. 52-91. [1]
   Kachkar, Omar Ahmad. (2018). Refugee entrepreneurship: Empirical quantitative evidence on microenterprises in refugee camps in Turkey (Article in Press). Journal of Immigrant & Refugee Studies. https://doi.org/10.1080/15562948.2018.1479913 [1]