Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 272-291 of 607

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Hacıismailoğlu, Hülya. (2014). Belçika Flaman bölgesi siyasi partilerin çokkültürlülük programları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Halchenko, A. (2018). A woman at war... Açık Medeniyet, 5, 28. [1]
   Haliloğlu, N. (2017). Halide Edib in hampstead: representations of the occupier and the host. The British Empire and the Turkish Republic in the 20s and the 30s, Cambridge, April 2017. [1]
   Haliloğlu, N. (2017). Multiculturalism and revolutions in the caucasus: Ali and Nino. Açık Medeniyet, 1, 24. [1]
   Haliloğlu, N. (2017). Ottoman chronotope for the mediterranean in Evliya Çelebi’s seventeenth-century travelogue Seyahatname. Journal of Mediterranean Studies, 26(1), 1-15. [1]
   Haliloğlu, N. (2017). Recasting imperial pasts and palimpsest in Balat, Istanbul. Through the Looking Glass of the Local: Rereading Istanbul's Heterogeneous Pasts, Göttingen, Sep 2017. [1]
   Haliloğlu, N. (2017). Religion and re-enchantment in werner herzog and lars von trier’s work. Medeniyetler Şurası, Istanbul, 2017. [1]
   Haliloğlu, N. (2017). The aging European body in the mediterranean in contemporary narratives. Mediterranean Cultures and Societies, Faro, May 2017. [1]
   Haliloğlu, N. (2017). The genealogy of Halide Edib’s modernist impulse in masks or souls. Modernities and Modernisms: East, West and South, Shanghai, July 2017. [1]
   Haliloğlu, N. (2018). Constantinopolitan modernities: Leonard Woolf, Virginia Woolf and Halide Edib. Virginia Woolf Conference, Canterbury UK, June 2018. [1]
   Haliloğlu, N. (2018). Çorak ülke: T. S. Eliot ile I. Dünya Savaşı hatırlaması. Sanatta Hafızanın Biçimleri, 119-137. [1]
   Haliloğlu, N. (2018). Replacement and genealogy in Jane Eyre and wide sargasso sea. On Replacement, Palgrave McMillan, 2018. [1]
   Haliloğlu, N. (2018). Vladimir Nabokov’un eserlerinde hafıza mekânları. Sanatta Hafızanın Biçimleri, 101-117. [1]
   Haliloğlu, N. (2018). “Kâğıtsızlık”tan tekrar vatandaş olmaya doğru. Açık Medeniyet, 4, 11. [1]
   Haliloğlu, Nagihan. (2017). Arrival: Dil, zaman ve kader üzerine bir deneme. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 35, 92-95 ss. [1]
   Haliloğlu, Nagihan. (2018). 45 Ruhu: Solun iktidarla imtihanı. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 42, 22-24 ss. [1]
   Haliloğlu, Zehra. (2018). Mediterranean empires, mobility and multiculturalism in Shakepeare’s plays. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Harman, Ö. F. (2017). Kudüs semavî dinler için neden önemli? Açık Medeniyet, 3, 16. [1]
   Hemedani, Seyyid Ali. (2018). Evrad-ı Fethiyye: Seçme dualar ve zikirler. M. S. Eser, E. K. Eser, M. Y. Eser (Haz.). İstanbul. [1]
   Hughes, Micah Aaron. (2014). Edep ve medenilik : fetih ve terbiye olarak medeniyet. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]