Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 248-267 of 608

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Gada, M.Y. (2018).Ethnic violence and conflict: The dynamics of Ibn Khaldun’s theory of asabiyyah (social feeling). İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(2), 189-202. [1]
   Gâyetü’l-emânî fi tefsiri’l-kelâmi’r-rabbânî = غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني / Şemseddin Ahmed bin İsmâil bin Osman Molla Gürânî, Tahkik eden Bahattin Dartma. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2019. [1]
   Gedik, E. (2018). Türkçeyi Türkçe konuşmak. Açık Medeniyet, 4, 27. [1]
   Genç İleri, Ş. (2019). Selective immigration policy and its impacts on Canada's native-born population: A general equilibrium analysis. Canadian Journal of Economics, 52(3),xx-xx. [1]
   Genç İleri, Ş., Ulu, M. (2018). Sermaye hareketlerinin bankaların likidite ve kârlılıklarına etkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (18), 70-86. DOI: 10.14784/marufacd.460662 [1]
   Glaister, A. J., Karacay, G., Demirbağ, M., Tatoğlu, E. (2018). HRM and performance the role of talent management as a transmission mechanism in an emerging market context. Human Resource Management Journal, 28(1), 148-166. DOI: https://doi.org/10.1111/1748-8583.12170 [1]
   Golgeci, I., Gligor, D., Tatoğlu, E. and Arda, O.A. (2019). A relational view of environmental performance: What role do environmental collaboration and cross-functional alignment play?, Journal of Business Research, 96, pp. 35-46. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.058 [1]
   Göçgün, M. (2018). 6461 sayılı Türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkında kanun sonrası TCDD’nin hukuki statüsü. 3. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Kasım 2018, Ankara. [1]
   Göçgün, M. (2019). Cumhurbaşkanlığı sisteminde yeni istihdam türleri. Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu, 30 Kasım 2018, İstanbul. [1]
   Göçgün, M. (2019). Sözleşmeli öğretmen atama sürecinde yapılan sözlü sınav ve güvenlik soruşturmalarının idare hukuku açısından değerlendirilmesi. Legal Hukuk Dergisi, 17(200), ss. 3343-3412. [1]
   Gölgeci, I., Karakas, F., & Tatoğlu, E. (2019). Understanding demand and supply paradoxes and their role in business-to-business firms. Industrial Marketing Management, Vol. 78, pp 169-180. DOI: https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2018.08.004 [1]
   Grine, F. Khezzar, O. (2017). Abdullah Şerit'in perspektifinden İbn Haldun'un siyaset düşüncesinin önemi ve eleştirisi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), 69-92. [1]
   Gueye, M. (2019). İbn Haldun’un asabiyet ve devlet teorisinin murabıtlar devletine uygulanması. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 4(1), 91-100. [1]
   Gülsoy, S. (2018). Türk Yahudi kimliğinin üç temel taşı: Aidiyet, vatandaşlık ve asabiyet. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(1), 133-140. [1]
   Gümrükçüoğlu, Y. B. (2017). Yeni İş Mahkemeleri Kanunu’nun getirdiği değişiklikler. Açık Medeniyet, 2, 12. [1]
   Gümrükçüoğlu, Y. B. (2018). Franz Kafka, hukuk ve edebiyat üzerine. Açık Medeniyet, 4, 32. [1]
   Gümüş, N., Yanıkkaya, H., Pabuççu, Y. U. (2018). How profitability differs between conventional and Islamic banks: A dynamic panel data approach. Pacific-Basin Finance Journal, 48, 99-111. [1]
   Güneş, M. (2017). İbn Haldun’un İlim ve Eğitim Anlayışının Almanya’daki Müslümanlar İçin Önemi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 185-239. [1]
   Günyüz, M. (2017). Türk yayıncılığının itibarını arttırıyoruz. Basın Yayın Dünyası, 7, 8-12 ss. [1]
   Günyüz, M. (2018). Children's publishing in Turkey in numbers. Publishing in Turkey [1]