Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 172-191 of 608

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Demirbaş A. (2019). Tüketici Hukuku açısından karşılaştırmalı reklamlar. III. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 8-10 Mart 2019, Adana. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Güncel tartışmalarla yoksulluk nafakası. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2), ss. 219-235. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Güncel tartışmalarla yoksulluk nafakası. PESA, ICPESS, 26-29 Ekim 2018, Niğde, Turkey. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Nüfus hizmetleri kanununda dikkat çeken değişiklikler. Açık Medeniyet, 5, 17. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan son değişiklikler. International Congress on Political, Economic and Social Studies, 28 June 2018, Venedik, İtalya. [1]
   Demirbaş, A. (2018). Telif hukukunda internet linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater kararları. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), ss. 169-186. [1]
   Demirbaş, A. (2019). Boşanma nedeniyle velayeti anneye verilen çocuğun soyadı. Yargıtay Dergisi, 45(3), ss.745-768. [1]
   Demirbaş, A. (2019). Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi bakımından boşanmada birlik ilkesi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, 1(1), ss. 545-564. [1]
   Demirbaş, A. (2019). Evli kişi ile birlikte olan üçüncü kişiye karşı manevi tazminat talebi. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 28-31 Ağustos 2019. İzmir. Türkiye. [1]
   Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D. ve Ekşi, F. (2018, Ekim). Ergenlerde karakter güçleri ve iyi oluş. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Samsun, Türkiye, 25-27 Ekim 2018 (Sözlü Sunum/Özet Bildiri). [1]
   Demirel, S. (2017). Modern criticism of the sahabah: an appraisal. Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 22(1), 65-83. [1]
   Demirel, S. (2018). İslâm’da Beraber Yaşama Modelleri. XXI Asır Tehditleri ve İslam Marifeti Gayeleri, 21 Eylül 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Demirel, S. (2018). Mustafa el-A‘zamî’nin hadis ilmine katkıları bağlamında; “studies in hadith methodology and literature” kitabı’nın tanıtımı ve tahlili, Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Dinçer, D. (2017). Dehşet Yönetimi Kuramı’nda yaşam ve ölüm. İçinde A.K. Çüçen (Ed.), Yaşam ve ölüm felsefesi (s. 570-582). Bursa: Sentez Yayıncılık. [1]
   Dinçer, D. (2017). Sadakat ya da “sıdkı bütün” olmak üzerine. Açık Medeniyet, 2, 32. [1]
   Dinçer, D. (2017). Sadakat, sorumluluk ve bağban olmak. Açık Medeniyet, 3, 49. [1]
   Dinçer, D. (2018). Cinsiyetlendirilmiş duygular: Stefan Zweig’ın Bir Yüreğin Ölümü adlı eserinde onur ve utanç. 2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 4-5 Ekim 2018 (Sözlü Sunum/Özet Bildiri). [1]
   Dinçer, D. (2018). Sadakat, “edep çemberi” ve “can terbiyesi”. Açık Medeniyet, 5, 12. [1]
   Dinçer, D. (2018). Sosyal ve duygusal gelişim. İçinde C. Poyraz ve G. İnan-Kaya (Ed.), Eğitim psikolojisi (s.111-129). Ankara: Murat Yayınları. 9786057556677. [1]
   Dinçer, D. (2019). Kierkegaard’ın umutsuzluk kavramını Higgins’ın Benlik Uyuşmazlıkları Teorisi üzerinden okumak. V. Turkcess Eğitim ve SosyaL Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27-29 Haziran 2019 (Sözlü Sunum/Özet Bildiri). [1]