Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 126-145 of 607

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Can, A. S. (2018). İstiklal Marşından soy ağacına… Açık Medeniyet, 5, 14. [1]
   Cebeci, A. N. (2017). The holistic approach to knowledge and education in Imām Abū Hāmid al-Ghazālī’s system of thought. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilizations Institute, İstanbul. [1]
   Cesur, R., Yıldırım, S. (2018). Examining the link between the bitterness of lost jobs and clinging to religion: Evidence from Chinese import shocks. Association for the study of religion, economics, and culture seventeenth annual conference (ASREC 17th), 23-24 March 2018, Chapman University - Orange, CA, USA. [1]
   Chergui, Yasmina. (2014). Dil politikaları ve medeniyetsel meydan okumalar : çağdaş Fas’ta Amazigh hareketi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Chevik, N., Ataman, M. (2018). The ultimate star wars and philosophy: you must unlearn what you have learned. Insight Turkey. 20(2), pp.305-307. [1]
   Chevik, Natasha. (2018). From Mary Sue to Mary Magdalene : first-person narration in female drag. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Ciftci, I., Tatoğlu, E., Wood, G., Demirbag, M., & Zaim, S. (2019). Corporate governance and firm performance in emerging markets: Evidence from Turkey. International Business Review, 28(1), 90–103. https://doi.org/10.1016/J.IBUSREV.2018.08.004 [1]
   Coşgel, M. M., Hwang, J., Miceli, T. J., Yıldırım, S. (2019). Religiosity: Identifying the effect of pluralism. Journal of Economic Behavior & Organization, 159, pp. 219-235. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.11.018 [1]
   Coşgel, M., Popescu, B., Yıldırım, S. (2018). Religion and state capacity: Ottoman Europe in 1530. XVIII World Economic History Congress (WEHC), 30 July - 3 August 2018, Boston, USA. [1]
   Coşgel, M., Yıldırım, S. (2017). The political economy of trade and production in Ottoman Anatolia. Osmanlı Anadolusunda ticaret ve üretim sempozyumu, VEKAM, Ankara, 28- 29 Eylül 2017. [1]
   Coşgel, M., Yıldırım, S. (2018). Comparative development in the Middle East. XVIII World Economic History Congress (WEHC), 30 July - 3 August 2018, Boston, USA. [1]
   Creswell, J. W. (2017). Araştırma probleminin tanımlanması. D. Dinçer (çev.) Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi içinde (82-108. ss.). İstanbul: Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi. [1]
   Creswell, J. W. (2017). Literatür taraması. D. Dinçer (çev.) Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi içinde (109-148. ss.). İstanbul: Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi. [1]
   Crnovrsanin, Armend. (2015). Sekülerleşmenin sonu mu? : Peter Berger ve Bosna-Hersek örneğinde sekülerleşmenin sonu tartışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Çakır, K. (2017). Lübnan siyasal sisteminin açık ve kapalı medeniyet yaklaşımları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul. [1]
   Çalışkan, Y. (2018). Milletlerarası özel hukukta uluslararası anlaşmaların uygulanması: tercüme ve yorum problemleri. Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler, Antalya, 18-20 Nisan 2018. [1]
   Çalışkan, Y. (2018). Time for the appeal tribunal in investment arbitration: Lessons from WTO. Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Sorunlar, 25 Ekim 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Çalışkan, Y. (2018). Uluslararası Yatırım Hukuku bağlamında Kanal İstanbul Projesi. Uluslararası Hukuk Perspektifinden Kanal İstanbul Sempozyumu, 6 Mart 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Çalışkan, Y. (2019). Dijital Çağda Uluslararası Hukuk. İbn Haldun Konferansları Serisi, 28 Mart 2019, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. [1]
   Çalışkan, Y., Dülger, A. (2018). Legal english with 14 lectures and practical tips. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık. [1]