Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 68-87 of 608

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Babacan, M. E. (2017). İnsanlığın hafızasına ne oldu?. Açık Medeniyet, 1, 15. [1]
   Babacan, M. E., Yılmaz, İ. (2019). Modern dönem Türkiye toplumunda asabiyet ve sosyal sermaye ilişkisi. 5. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, 27-28 Nisan, İstanbul, Turkiye. [1]
   Bahadori, F., Eskandari, Z., Ebrahimi, N., Sennaroglu Bostan, M., Eroğlu, M. S., Toksoy Öner, E. (2019). Development and optimization of a novel PLGA-Levan based drug delivery system for curcumin, using a quality-by-design approach. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 138, pp. 1-41. [1]
   Bal, P. N. (2017). Üstün zekâlı ergenlerde empati becerisi. Açık Medeniyet, 2, 26. [1]
   Bal, P. N. (2018). Alanda çalışan akademisyenlerin farkı. Açık Medeniyet, 4, 28. [1]
   Bal, P. N., Bilge, Y. (2017). The effect of group counseling program on dealing with school exhaustion of 7th grade students. Journal of Education and Practice, 24(8), 72-81. [1]
   Bal, P. N., Ceritli, U. (2017). Lise öğrencilerinde bağlanma stillerinin problemli internet kullanımına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 50(10), 475-483. [1]
   Baran, T. (2017). İbn Haldun’un Mukaddime'sinden pazar bölümlendirme stratejilerine bakış. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 41-53. [1]
   Baran, T. (2017). Market segmentation strategies from Muqaddimah of Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 55-67. [1]
   Barut, Y., Duran, V. (2019). İbn Haldun’un eğitimle ilgili fikirlerinin medeniyetler çatışması bağlamında incelenmesi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 4(1), 21-48. [1]
   Bayraklı, E., Farid, H. ve Faytre, L. (2018). Engineering a European Islam: an analysis of attempts to domesticate European Muslims in Austria, France, and Germany. Insight Turkey, 20(3), pp. 131-156. http://dx.doi.org/10.25253/99.2018203.08 [1]
   Baysan, İ. V. (2017). Kararın arkasına ne var? Açık Medeniyet, 3, 18. [1]
   Baysan, İ. V. (2017). Suri̇ye-Irak-İran üçgeni̇nde Türki̇ye jeopoli̇ti̇ği̇. Açık Medeniyet, 1, 27. [1]
   Baysan, İ. V. (2018). 19. Yüzyılda eğitim kurumlarının merkezi olarak Kudüs. Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim Uluslararası Sempozyumu, 29-30 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Baysan, İ. V. (2018). Osmanlı modernleşmesi ve eğitim. M. Eriş (Ed.), Boğaiçi Sohbetleri: Dünden Geleceğe Münevverler Gözüyle Meselelerimiz içinde (224-253. ss.). İstanbul: Kültür Konseyi Derneği. [1]
   Baysan, İ. V. (2018). Sultan V. Mehmed Reşad dönemi ve toplumu dönüştürme aracı olarak Milli Eğitim. F. Gün, İ. Kocaman, C. Göncü, E. Öncü (Haz.), Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi içinde (256-278 ss.). İstanbul: TBMM Milli Saraylar. [1]
   Baysan, İ. V. (2018). Tarihsel perspektiften Sultan Süleyman döneminde ilim ve ta'lim. I. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, 27-28 Ekim 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Baysan, İ. V. (2019). History of the Ottoman Public Education and Paradigm Shifts. Middle Eastern Studies Seminar Series, Cambridge University, 24 January 2019, Cambridge, England. [1]
   Baysan, İ. V. (2019). Klasik eğitimden moderniteye Osmanlı Maarifi. Tohum Dergisi. 162, ss. 21-23. [1]
   Baysan, İ. V. (2019). Osmanlı'da modernleşme-Reform ve eğitimin kısa tarihi. E. Beşinci (Haz.), Y. Kanar (Ed.), Osmanlı'dan Günümüze İcazetten Diplomaya içinde (13-16. ss.). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi. [1]