Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 580-599 of 606

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Yaslıçimen, F. (2017). Amerika Diyanet Merkezi: Mimaride bir kimlik arayışı. Üsküdar Kültür Sanat ve Medeniyet Dergisi, 4, 117-122. [1]
   Yaslıçimen, F. (2017). Rönesans’ı tarihlemek ya da tarihi dönemlere ayırmak. Açık Kitap, 2, 4-5. [1]
   Yaslıçimen, F. (2017). Yerli ve küresel kültür arasında Türkiye’de kültür politikası üretmek. Türk Edebiyatı Dergisi, 530, 74-75. [1]
   Yaslıçimen, F. (2018). Art, artists and politics: no limits for transgression? Daily Sabah, 1-4. [1]
   Yaslıçimen, F. (2018). Arts, market and the state: cultural policies in introspect. Insight Turkey, 20(2), 273-283. [1]
   Yaslıçimen, F. (2018). Turgut Cansever: In pursuit of wisdom through architecture. Daily Sabah, 1-3. [1]
   Yaslıçimen, F. (2018). Yerel yönetimlerde kültür politikaları. İlke Politika Notu, (6), 3-19. [1]
   Yaslıçimen, Faruk (2017). Birinci Dünya Savaşı’nda Şii-Sünni ittifakı: Nedenler, imkanlar ve açmazlar. 100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, 20 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye. [1]
   Yaslıçimen, Faruk (2017). Combining architecture with ethics: An intellectual portrait of Turgut Cansever. Urbanisation and Civilisation Seminar Series, Yunus Emre Institute, July 2017, London. [1]
   Yaslıçimen, Faruk (2017). Judiciary and political positions of non-sunni muslims in the Ottoman Empire. Civilizations Forum - Religion and Civilization: Protection of Civilization as a Purpose of Religion, Ekim 2017, İstanbul, Türkiye. [1]
   Yaşar, Ç. (2019). Amerika’da İslâmofobinin yükselişi ve içselleştirilmesi. Din ve Hayat Dergisi, 38, 103-107. [1]
   Yeniçeri, Hümeyra Seren. (2014). William Saroyan’ın eserlerinde etnik kimlik ve diaspora. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Yeşilırmak, A. (2018). Uyuşmazlıkların arabuluculuk ve tahkim yollarının birlikte kullanılarak çözümü (Med- arb) in ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk. Yargıtay’ın 150.yılı etkinlikleri Kapsamında Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu Ankara, 6-7 Aralık 2018. [1]
   Yeşilırmak, A. (2019). Hukuki altyapının geliştirilmesi. İstanbul Finans Merkezi Çalıştayı, İstanbul, 11 Haziran 2019. [1]
   Yeşilırmak, A. (2019). Tahkim sözleşmesinin üçüncü kişilere teşmili. Uluslararası Tahkim Sempozyumu, Ankara, 25 Nisan 2019. [1]
   Yeşilırmak, A. (2019). Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk nasıl işleyecek?. Ticari Uyuşmazlıklarda zorunlu Arabuluculuk ve İTOTAM Konferansı, İstanbul, 18 Ocak 2019. [1]
   Yıldırım, V., Kuşakçı, A. O.(2018). The critical success factors of erp selection and implementation: a case study in logistics sector. Journal of International Trade, Logistics and Law, 4(1), 138-146. [1]
   Yılmaz, F. (2018). Overcoming nihilism through sufism: an analysis of Iqbal’s article on ‘ABD al-Karim al-Jili. The Journal of Islamic Studies, 30(1), 1-29. [1]
   Yılmaz, M. K. (2017). Sermaye piyasası üvey evlat mı?. Açık Medeniyet, 2, 15. [1]
   Yılmaz, M. K. (2017). Silah-peçeli İslam ülkelerinin Kudüs zulmü ile imtihanı. Açık Medeniyet, 3, 12. [1]