Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 520-539 of 606

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Şentürk, R. (2018). Gelenekli yenilikçilik: taklitten ve tahriften uzak bir yenilenme stratejisi. Kriter, (23), 50-53. [1]
   Şentürk, R. (2018). İnsanlığın ve İslam'ın medeniyet krizi ve aşma yolları. Diyanet Aylık Dergi, 332, 6-11 ss. [1]
   Şentürk, R. (2018). Ottoman heritage and modern challenges Recep Şentürk. Kalam Journal, (1), 68-82. [1]
   Şentürk, R. (2018). Sosyal bilimlerle çağı yorumlamak. M. Elmas, M. Bilen, M.K. Şan (Ed.), Açık medeniyet: Küreselleşme ve AB sürecinde medeniyetimizin geleceği içinde (71-85. ss.). Mahya Yayıncılık. [1]
   Şentürk, R. (2018). Tecribeti fi te'ellumi'l-Arabiyye. Riyad: Merkezü'l-Melik Abudllah bin Abdülaziz ed-Düveli lihidmeti'l-Lugati'l-Arabiyye. [1]
   Şentürk, R. (2018). الحضارة ليست مفهوم ظهر في القرن 19. Açık Medeniyet, 4, 36. [1]
   Şentürk, R. (2018). توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة ابن خلدون وجامعة النيلين. Açık Medeniyet , 4, 28. [1]
   Şentürk, R. (2018). “Gelecek Araştırmaları Merkezi kuracağız”. Açık Medeniyet, 5, 29. [1]
   Şentürk, R. (2018). “İstiklal Marşı, yeniden dirilişin marşıdır”. Açık Medeniyet, 5, 18-20. [1]
   Şentürk, R. (2018). “Malcolm X, Ertuğrul Gazi gibidir”. Açık Medeniyet, 5, 32. [1]
   Şentürk, R. (2018). “US cannot find a trustworthy partner than Turkey”. Açık Medeniyet, 4, 35. [1]
   Şentürk, R., Yanık, M. (2018). İlm-i nefs ve modern psikoloji diyalogları. Açık Medeniyet, 5, 16. [1]
   Şentürk, Recep. (2017). İbn Haldun krizdeki sosyal bilimlere alternatiftir. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 35, 06-11 ss. [1]
   Taan, S. M. (2018). من العصبية إلى الكتلة التاريخية. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(1), 159-174. [1]
   Tatoğlu, E., Frynas, J. G., Bayraktar, E., Demirbag, M., Sahadev, S., Doh, J. and Koh, S. C. (2019). Why do Emerging Market Firms Engage in Voluntary Environmental Management Practices? A Strategic Choice Perspective. British Journal of Management. [1]
   Tatoğlu, E., Sahadev, S., Demirbağ, M. (2018). Brand management practices in emerging country firms - exploring the patterns of variation and its impact on firm performance. Journal of East European Management Studies, 23(3), 447–473. https://doi.org/10.5771/0949-6181-2018-3-447 [1]
   Thseen, N. (2018). Psycho-educational group to support the transition of foreign students, in Ankara, Turkey. International Conference on Education, Psychology and Society, 26-27 October Tirana, Albania, 2018. [1]
   Toprak, Abdullah Haris. (2014). Modern Avrupa fiziğinin Osmanlı Devleti'ne geçişi : Başhoca İshak Efendi'nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye'sinde ısı ve elektrik bahisleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Tortuk Gökdemir, B.B, Durak, N. (2019). İbn Haldun’da siyasî otorite ve meşruiyet problemi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 4(1), 49-68.ss. [1]
   Tuncer, F. H. (2018). Âkif’i anlamak, bugünü anlamak. Açık Medeniyet, 5, 8. [1]