Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 498-517 of 606

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Spickard, J. V. (2016). Medjugorje’yi anlamak: Meryem Ana’nın görünmesi hadisesine İbn Halduncu bir yaklaşım. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 253-276. [1]
   Spickard, J. V. (2016). Understanding Medjugorje: A Khaldunian approach to a Marian apparition. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 277-298. [1]
   Stodolsky, V. Y. (2018). [Book Review] : “The Logic of Law Making in Islam: Women and Prayer in the Legal Tradition, İstanbul: Cambridge University Press, 2013”. Al-Qasim Bulletin. [1]
   Stodolsky, V. Y., Khoiwadia, M. A. (2018). Physician’s juristic role. Oxford Islamic Studies Online, 1-5. [1]
   Süleymanov, A. (2017). Türk Dünyasında kimlik arayışları ve İbn Haldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(2), 151-160. [1]
   Süruri, Ahmet. (2016). Cumhuriyet Dönemi kelâm ilmi yazımı (1923-2017): Kelâm ve kelâm tarihi kitapları. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 27, 249-312 ss. [1]
   Süruri, Ahmet. (2016). Osmanlı’da oluşan kelam klasikleri: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 28, 401-417 ss. [1]
   Şener, S. (2016). The social perspective of Mustafa Nuri Pasha from an exponent of Ibn Khaldun in the Ottoman Empire. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 187-208. [1]
   Şentürk, R. (2016). Eğitimin amacı: Fikrî bağımsızlık taklitten tahkike. Tohum Dergisi, 162, ss. 8-16. [1]
   Şentürk, R. (2017). Bilim nedir? İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Şentürk, R. (2017). Cami İslam toplumunun kalbidir. Diyanet Dergisi, Ekim, 28-31. [1]
   Şentürk, R. (2017). İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk 'hedef fikri bağımsızlık'. YeniBirlik, 7 Temmuz, 1-6. [1]
   Şentürk, R. (2017). İslam hukuku da batı hukuk geleneğinin bir parçasıdır. Bu Dünya Bizim. Erişim adresi: http://www.dunyabizim.com/soylesi/26272/recep-senturk-islam-hukuk [1]
   Şentürk, R. (2017). Kendi dilinden 10 başlıkta Prof. Dr. Recep Şentürk. Açık Medeniyet, 3, 54. [1]
   Şentürk, R. (2017). Prof. Dr. Recep Şentürk’ün “IV. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu ve İbn Haldun Üniversitesi Açılış Töreni” Resmî Konuşması, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Şentürk, R. (2017). Prof. Dr. Recep Şentürk’ün “Medeniyetler Şurası” resmî açılış konuşması. 1. Medeniyetler Şurası, 20-22 Ekim 2017, İstanbul : İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Şentürk, R. (2017). Semiotics of nature: recharging the world with meaning. In M. Riexinger, B. Ucar (Eds.), Ein traditioneller gelehrter stellt sich der moderne Said Nursi 1876–1960, Volume 6, (155-169 pp.). Göttingen : V&R Unipress, Universitätsverlag Osnabrück im Verlag V&R Unipress GmbH. [1]
   Şentürk, R. (2017). What is a university? İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Şentürk, R. (2017). What is civilization? İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Şentürk, R. (2017). ماهي الجامعة؟ [What is a university?]. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]