Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 449-468 of 617

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Özay, M. (2017). Selamet Haşim: Çağa iz bırakan önderler. İstanbul: İlke Yayıncılık. [1]
   Özay, M. (2017). The attahashi family: the genealogy of the ruler of Sungai Iyu in aceh. The Journal of Humanity and Society, 7(2), 23-44. [1]
   Özay, M. (2018). Açe darüsselam sultanlığı: İslam öncesi dönemden 20. yüzyıl başlarına kadar Açe tarihi. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları. [1]
   Özay, M. (2018). Açe’de İslami eğitimin yeniden inşası, 1920-1945. Uluslararası İslam Eğitim Kongresi, (International Congress on Islamic Education), İstanbul, 27-28 Nisan/April 2018. [1]
   Özay, M. (2018). Malay yarımadası’nda kur’an okulları: değişim ve süreklilik bağlamında geleneksel eğitim yapısı. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu (International Symposium on Sociology of Religion), Aksaray, Türkiye, 10-12 Mayıs, 2018. [1]
   Özay, M. (2018). Osmanlı-Malay çalışmaları hakkında bir deneme. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nde Hint Okyanusu ve Malay Dünyası Çalışmaları Çalıştayı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Topkapı Yerleşkesi, 28-29 Haziran 2018. [1]
   Özay, M. (2018). Qur’an schools in the Malay Peninsula: A traditional education template between change and continuity. Mütefekkir, 5(10), 363-383. [1]
   Özay, M. (2018). Relief works and challenges: observations and practical approaches in the aceh case. Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid and Support Activities in Conflict Zones, (ed.), A. Merthan Dündar, Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAM), (62-82), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. [1]
   Özay, M. (2018). Rumi connections: A diasporic group in distinct geographies in Asia. Paper presented at the 23rd Symposium of the Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes, Sofia, Bulgaria, 11-15 September 2018. [1]
   Özay, M. (2018). Sömürgecilik ve tarih. Açık Medeniyet, 5, 32. [1]
   Özay, M. (2019). Açe. İstanbul: İlke Yayıncılık. [1]
   Özay, M. (2019). Hope and Despair: Sayyid Abdurrachman az-Zahir in the Aceh Court (1864-1878). Studia Islamika, 26(2), pp. xx-xx. [1]
   Özay, M. (2019). Jambi: An Unknown Place Or Lost Memory In Ottoman Political Mind?. Journal Of Al-Tamaddun, 14 (1), 65-72. [1]
   Özcan, R. (2018). How will robotization affect relative positions of the IDB member countries?. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 13 (1), ss. 1-20. [1]
   Özcan, R. (2018). Why Companies fail? The boiling frog syndrome. International Journal of Economics, Commerce and Research (IJECR), 8(5), 33-36. [1]
   Özcan, R. (2019). The rise of robots! effects on employment and income. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 14(51), ss. 1-17. [1]
   Özçelik, İ. (2019). İbn Haldun’un iktidar gücünün yozlaşması fikrine karşı bazı Osmanlı düşünürlerince öne sürülen tedbir ve uygulamalar. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 4(1), 1-20. [1]
   Özçelik, Özge. (2014). Medeniyeti kurtarma düşüncesinde bilim kurgu ve teori : Herbert George Wells. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Özel, A . (2017). Türkiye’de tasavvuf yayıncılığının bugünü: gözlemler, öneriler. Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 23-27. [1]
   Özel, A. M. (2016). Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî hakkındaki en eski üçüncü kaynak. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 38, 195-199. [1]