Google Analytics Usage DataNow showing items 415-434 of 828

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Işık, V. (2017). Фатих Карими и Стамбулһские Писһма. Fəlsəfə Vә Sosial-Siyasi Elmlər, 1, ss 41-57. [1]
   Işık, V. (2018). II. Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinde doğu ve batı algısı: ictihad ve sırat-ı müstakim dergileri örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul. [1]
   Işık, V. (2019). Muhafazakâr yahut reddiyeci okuma arasında İslamcılığı yeniden düşünmek. L. Sunar (Ed.). “Bir Başka Hayata Karşı” 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler için (19-38 ss.). İstanbul: İlmi Etüdler Derneği. [1]
   Işık, V. (2019). Sırât-ı Müstakîm dergisinde Doğu ve Batı algısı. L. Sunar (Ed.) "İslam'ı uyandırmak” Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler içinde (373-392. ss.). İstanbul: İlem Etüdler Derneği. [1]
   İbn Haldun Üniversitesi. (2017). İbn Haldun Üniversitesi eğitim külliyesi: davetli mimari proje yarışması. İbn Haldun Üniversitesi, 1-67. [1]
   İbn Haldun Üniversitesi. (2017).Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi önerisi. Ortaöğretime Geçiş Sistemini Değerlendirme Çalıştayı, 4-5 Ekim 2017, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. Erişim adresi: http://hdl.handle.net/20.500.12154/269 [1]
   İleri Genç, Ş. (2018). Para politikası araçları ve makro ihtiyati tedbirlerin kredi büyümesi üzerine etkileri: banka büyüklüğü ve kredi türünün önemi. ICPESS Kongresi, 28-30 Haziran 2018. [1]
   İlhan Nas, T., Okan, T., Tatoğlu, E., Demirbağ, M., Glaister, K. W. (2018). The effects of ownership concentration and institutional distance on the foreign entry ownership strategy of Turkish MNEs. Journal of Business Research, 1-11. [1]
   İlhan-Nas, T., Okan, T., Tatoğlu, E., Demirbağ, M., Wood, Geoffrey, G., Keith W. (2018). Board composition, family ownership, institutional distance and the foreign equity ownership strategies of Turkish MNEs. Journal of World Business. [in press] [1]
   İnce, U., Ayvaz, B., Öztürk, F., Kuşakçı, A. (2018). Value stream mapping in lean production and an application in the textile sector. Journal of International Trade, Logistics and Law, 4(1), 111-125. [1]
   İskit, Y. (2019). Beş basamaklı öfke kontrol eğitiminin yetişkinlerdeki öfke düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. [1]
   İşbilen Esendir, N. ve Kaplan, H. (2018). Palyatif bakım merkezlerinde yürütülen manevi destek hizmetleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi 9 Mart 2018 içinde (91. s.). İstanbul. [1]
   Jarrar, Y. (2020). The changing face of the art market: A Khalduni approach. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 5(1), 69-82. ss. [1]
   Kachkar, O. (2019). Contemporary fiqh (juristic) issues in temporary cash waqf analysis of temporary waqf sukuk. 3rd Conference on Law and Justice, 5-6 November 2019, Kuala Lumpur. [1]
   Kachkar, O. (2019). Islamic social finance: Mobilizing Zakah (almsgiving) funds to support refugees’ microenterprises pogroms. Internatıonal Congress of Islamic Economy, Finance & Ethics 7-8 December 2019, Hilton Kozyatağı Hotel, İstanbul. [1]
   Kachkar, O. (2019). Towards issuing waqf sukuk in Malaysia: A qualitative study of experts' views on key challenges. 7th Global Waqf Conference, 10-13 November 2019, Kuala Lumpur. [1]
   Kachkar, O. (2019). Using mudharabah in supporting refugee microenterprises and microfinance programs: Prospects and challenges. Handbook of Research on Theory and Practice of Global Islamic Finance içinde (xx-xx. ss.). xx: IGI Global. [1]
   Kachkar, O. (2019). آفاق إصدار الصكوك الوقفية في ماليزيا. مجلة جامعة المدينة العالمية, No:27, pp. 52-91. [1]
   Kachkar, Omar Ahmad. (2019). Refugee entrepreneurship: Empirical quantitative evidence on microenterprises in refugee camps in Turkey (Article in Press). Journal of Immigrant & Refugee Studies. https://doi.org/10.1080/15562948.2018.1479913 [1]
   Kahveci, İ. (2018). A’zami'nin Kur'an Tarihi Çalışmalarına Katkıları. Uluslararası Mustafa Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]