Google Analytics Usage DataNow showing items 398-417 of 811

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Harman, Ö. F. (2017). Kudüs semavî dinler için neden önemli? Açık Medeniyet, 3, 16. [1]
   Harman, Ö. F. (2019). İslamiyet ve Kudüs. Milel ve Nihal, 16(1), 9-30. [1]
   Hemedani, Seyyid Ali. (2018). Evrad-ı Fethiyye: Seçme dualar ve zikirler. M. S. Eser, E. K. Eser, M. Y. Eser (Haz.). İstanbul. [1]
   Hughes, J. D. (2019). Çevresel tarih nedir?. (Çev. M. F. Çalışır). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. [1]
   Hughes, Micah Aaron. (2014). Edep ve medenilik : fetih ve terbiye olarak medeniyet. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Hussein, M. A. (2019). Do mobile money savings play a moderating role for financial inclusion in Ghana?. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, İstanbul. [1]
   Hyökki, L. (2017). The experiences of face veil wearers in Europe and the law. Insight Turkey, 19(4), 198-201. [1]
   Hyökki, L. I. (2019). The EU and human rights as institutional facts in the Finnish political discourse on family reunification. Migration Letters, 16(2), pp. 317-328. [1]
   Ismail, A. G., Jaafar, A. B. (2017). Tax rate and its determinants: An opinion from Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 21-40. [1]
   Ismail, A. G., Jaafar, A. B. (2017). Vergi oranı ve belirleyicileri: İbn Haldun’dan bir görüş. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 1-20. [1]
   Işık, V. (2016). 1960-1980 arası İslamcı dergiler toparlanma ve çeşitlenme. V. Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), İslamcılığı yeniden düşünmek geçmişi değerlendirmenin ahlakı ve geleceği düşünmenin imkanı içinde (163-180 ss.). Nobel Akademik Yayıncılık: İstanbul. [1]
   Işık, V. (2017). 15 Temmuz: Failler, süreçler, olgular. M. S. Ercan, H. İnaç (Ed.), İslamcı hareketlerin rejim karşıtlığı ve devletçilik çelişkisinin doğurduğu boşluk içinde (51-63 ss.). Taşmektep Yayınları: İstanbul. [1]
   Işık, V. (2017). Asrın maskeli vicdanı ve Akif'in tarihe tanıklığı: Pendik Belediyesi. [1]
   Işık, V. (2017). Debates on civilization in the Muslim world critical perspectives on Islam and modernity. In L. Sunar (Ed.), The vision of order and al-‘Umran as an explanatory concept in the debates on civilization (51-63 ss.). New Delhi: Oxford University Press. [1]
   Işık, V. (2017). Фатих Карими и Стамбулһские Писһма. Fəlsəfə Vә Sosial-Siyasi Elmlər, 1, ss 41-57. [1]
   Işık, V. (2018). II. Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinde doğu ve batı algısı: ictihad ve sırat-ı müstakim dergileri örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul. [1]
   Işık, V. (2019). Muhafazakâr yahut reddiyeci okuma arasında İslamcılığı yeniden düşünmek. L. Sunar (Ed.). “Bir Başka Hayata Karşı” 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler için (19-38 ss.). İstanbul: İlmi Etüdler Derneği. [1]
   Işık, V. (2019). Sırât-ı Müstakîm dergisinde Doğu ve Batı algısı. L. Sunar (Ed.) "İslam'ı uyandırmak” Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler içinde (373-392. ss.). İstanbul: İlem Etüdler Derneği. [1]
   İbn Haldun Üniversitesi. (2017). İbn Haldun Üniversitesi eğitim külliyesi: davetli mimari proje yarışması. İbn Haldun Üniversitesi, 1-67. [1]
   İbn Haldun Üniversitesi. (2017).Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi önerisi. Ortaöğretime Geçiş Sistemini Değerlendirme Çalıştayı, 4-5 Ekim 2017, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. Erişim adresi: http://hdl.handle.net/20.500.12154/269 [1]