Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 356-375 of 617

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Kozhithod, S. (2018). Khaldunian techniques of historical criticism and their place in modern debates on Naqd al-Matn (content criticism) of hadith. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(2), 225-238. [1]
   Köroğlu, B. (2017) Anadolu’nun barış ve hoşgörü düşünürü olarak Mevlana. Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu, Hitit Üniversitesi, 28-29 Eylül 2017, Çorum. [1]
   Köroğlu, B. (2017). Basra and Ikhwan al-Safa School of thought as representative of silk road civilizations. Acta Via Serica, 2(1), 109-120. [1]
   Köroğlu, B. (2019). Farabi felsefi sistemindeki yeni Platoncu unsurlar hakkında bir değerlendirme. E. Okumuş (Ed.), 10. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Farabi içinde (21-48. ss.). İstanbul: İnsan Yayınları. [1]
   Köse, T. (2017). AK Parti dış politikasında uyuşmazlık çözümü uygulamaları. Ak Parti’nin 15 yılı dış politika, 1-16. [1]
   Köse, T. (2017). Çözüm sürecinin yükseliş ve düşüşü. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 4 (1), 13-40. [1]
   Köse, T. (2017). Rise and fall of the AK Party’s Kurdish peace initiatives. Insight Turkey, 19 (2), 139-165. [1]
   Köse, T. (2017). Türkiye-ABD ilişkilerinin “Orta Doğulaşması”. Açık Medeniyet, 2, 28. [1]
   Köse, T. (2017). صعود وهبوط مبادرات السلام العربية التي أطلقها حزب العدالة والتنمية. رؤية تركية, 4/6 125-152. [1]
   Köse, T. (2018). Pkk terörü ile etkin mücadeleden yeni bir siyasi sürece geçişin imkan ve sınırları. Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi, 151-170. [1]
   Köse, T. (2018). Trump yönetiminin ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının siyasî sonuçları. Açık Medeniyet, 4, 25. [1]
   Köse, T., Alptekin, H. (2018). AK Parti'nin kürt politikası. AK Parti’nin 15 Yılı: Siyaset, 315-338. [1]
   Köse, T., Coşkun, İ. (2019). Türkiye'de üniversiteler ve radikalleşme. İstanbul: Seta Vakfı. [1]
   Köse, T., Ulutaş, U. (2017). Regional implications of the Qatar crisis: increasing vulnerabilities. SETA Perspective, (31), 1-6. [1]
   Krebber, S., Bozkurt Gümrükçüoğlu, Y. (2017). Alman İş Hukuku'nda toplu sözleşme sistemi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2), ss. 879-894. [1]
   Kula, E. (2019). Economic appraisal of carbon emitting projects and global warming. Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 8(1), pp. 1-13. [1]
   Kula, I. (2019). Teenage spring in Gallipoli. Turkish Area Studies Review, 33, pp. 43-44. [1]
   Kulieva, Elvira. (2018). ‘The east is a delicate matter’ or Soviet orientalism in films about central Asia 1955-1970. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Kurtuluş, C. Küçükural, Ö. (2018). Sabitleyici bir tartışma (argümantasyon) pratiği olarak erkeklik, Toplum ve Bilim, 145, İletişim Yayınları. [1]
   Kuşakçı, A. O. (2018). Ekonomik büyüme, tabiat ve değer dünyamız. Açık Medeniyet, 5, 25. [1]