Google Analytics Usage DataNow showing items 324-343 of 811

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Faroqhi, S. (2017). Anadolu'da bektaşilik : XV yüzyıl sonlarından 1826 yılına kadar. İstanbul : Alfa Basım Yayım Dağıtım [1]
   Faroqhi, S. (2017). Osmanlı İmparatorluğu ve etrafındaki dünya. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. [1]
   Faroqhi, S. (2017). Osmanlı zanaatkarları : imparatorluk döneminde zanaatlar ve loncalar. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. [1]
   Faroqhi, S. (2017). Suraiya Faroqhi: 15-16 yaşından beri tarihçi olmak istiyordum. Açık Medeniyet, 1, 18-23. [1]
   Faroqhi, S. (2018). Making things to serve sultans, viziers and army commanders (1450-1800). The Medieval History Journal, 21(1), 1-31. [1]
   Faroqhi, S. (2018). Osmanlı dünyasında üretmek, pazarlamak, yaşamak. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. [1]
   Faroqhi, S. (2018). Osmanlı şehirleri ve kırsal hayatı. Ankara: Doğu Batı Yayınları. [1]
   Faroqhi, S. (2018). Osmanlılar : Kültürel tarih. İstanbul: Akıl Çelen Kitaplar. [1]
   Faroqhi, S. (2019). Introduction. The Medieval History Journal, 22(2), 189–202. [1]
   Faroqhi, S. (2019). Istanbul and Crete in the mid-1600s: Evliya Çelebi’s discourse on non-Muslims. The Medieval History Journal, 22(2), 321–342. [1]
   Faroqhi, S. (2019). The Ottoman and Mughal Empires: Social history in the early modern world. İngiltere: I.B. Tauris. [1]
   Faroqhi, S. (derleyen). (2017). Ekmek aslanın ağzında : Osmanlı şehirlerinde hayatlarını kazanmak için mücadele eden zanaatkarlar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. [1]
   Faroqhi, S. (Ed.). (2017). The later Ottoman Empire, 1603-1839. New York: Cambridge University Press. [1]
   Faroqhi, S., Deguilhem, R. (2017). Ortadoğu’da zanaatlar ve zanaatkarlar : Müslüman Akdeniz’de bireyin biçimlenmesi = Crafts and craftsmen of the Middle East : Fashioning the individual in the Muslim Mediterranean. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. [1]
   Faytre, Leonard. (2018). “Münazara” and the internal dimension of argumentation ethics : a translation and commentary on Ahmed Cevdet Pasha’s Adab-i Sedad in the light of Sufism and western argumentation theories = Münazara ve tartışma edebinin iç boyutu : Ahmed Cevdet Paşa’nın Adab-ı Sedad adlı eseri üzerinden tasavvuf ve batı tartışma teorileri ile mukayeseli bir inceleme. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Fiaz, N. (2017). How to balance security and liberties? Açık Medeniyet, 3, 39. [1]
   Fiaz, N. (2018). Growing up as a Muslim woman in the UK. Açık Medeniyet, 5, 28. [1]
   Gada, M.Y. (2018).Ethnic violence and conflict: The dynamics of Ibn Khaldun’s theory of asabiyyah (social feeling). İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(2), 189-202. [1]
   Gâyetü’l-emânî fi tefsiri’l-kelâmi’r-rabbânî = غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني / Şemseddin Ahmed bin İsmâil bin Osman Molla Gürânî, Tahkik eden Bahattin Dartma. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2019. [1]
   Gedik, E. (2018). Türkçeyi Türkçe konuşmak. Açık Medeniyet, 4, 27. [1]