Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 324-343 of 617

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Kalyoncu, R. T. (2018). Doğa ve insan. Açık Medeniyet, 4, 31. [1]
   Kaplan, H . (2017). Bir inanç aşaması olarak Haniflik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, ss. 7-23 [1]
   Kaplan, H. (2017). Dini inanç, dini tasavvur, şüphe ve inançsızlık. H. Apaydın (Ed.), Din psikolojisi içinde (65-88 ss.). Lisans Yayıncılık: İstanbul. [1]
   Kaplan, H. (2018). Çocuk ve gençlerde değer eğitimi. Sultangazi İlçe Müftülüğü Değerler Eğitimi, 8 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Güncel inanç problemleri. IX. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, 9 Ekim 2018, Ankara, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Günümüz gençliğinin anlam arayışını Haniflik kavramı üzerinden okumak. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Leonardo’s letter to the Defterdar of Syria: A new twist on Leonardo’s puzzling identity. 41st Annual Conference of the International Psychohistorical Association (IPA) 30 May 2018. New York. [1]
   Kaplan, H. (2018). Psikotarih yöntemi ve tarihi kahramanlar üzerine düşünmek. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Tarih Bölümü Seminer Dizisi, 19 Aralık 2018, Sakarya, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi destek algısı: İstanbul örneği. Ekev Akademi Dergisi, 22 (73), ss. 317-332. [1]
   Kaplan, H. (2019). American Muslim identity and global peace. Global Coffee Hour, 8 February 2019, PA, USA. [1]
   Kaplan, H. (2019). Crisis of faith in Turkey: The question of religion and power, Colloquium Talk, 20 February 2019, Pennsylvania, US. [1]
   Kaplan, H. (2019). Günümüz Gençlerinin Dini Sorunları ve Çözüm Arayışları Sempozyumu, Din Psikolojisi Anabilim Dalı 9. Koordinasyon Toplantısı, 13-15 Eylül 2019, Adana, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2019). Psikotarih: Tarih araştırmalarında yeni bir yaklaşım. M. Y. Ertaş (Ed.), Tarih Bilimi ve Metodolojisi içinde (127-134. ss.). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık. [1]
   Kaplan, H. (2019). Spiritual care initiative in Turkey: Cultural and conceptual challenges. Religiosity in East and West: Conceptual and Methodological Challenges, 25-27 June 2019, Münster, Germany. [1]
   Kaplan, H. (2019). The crisis of faith in Muslim world: risks and opportunities. The Annual Conference 2019 of the European Academy of Religion, 4-7 March 2019, Bologna, Italy. [1]
   Kaplan, H. Paydaşları bakımından palyatif bakım merkezlerinde yürütülen manevi destek hizmet uygulaması üzerine bir araştırma. II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 22-24 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. ve İşbilen Esendir, N. (2018). Religious and non-religious coping with the exam anxiety: Example of Çanakkale. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 23 Mart 2018 içinde (54. s.). Kudüs, Filistin: Son Çağ Yayınları. [1]
   Kaplan, H., Barak, A., Kaplan, M. N. (2019). Consumer religiosity and shopping behavior: An exploratory study in Turkey. Psychology of Religion and Spirituality: New Trends and Neglected Themes, IAPR Conference, 31 August - 3 September 2019, Gdansk, POLAND. [1]
   Kaplan, H.,İşbilen Esendir, N. (2018). Tıp öğrencileri ve doktorlarda mucize ve mucizevi iyileşme inancı: Çanakkale örneği. H. Hökelekli (Ed.), Din, değerler ve sağlık içinde (1-18 ss.). Dem Yayınları: İstanbul. [1]
   Kaplick, P. M., Chaudhary, Y., Hasan, A., Yusuf, A., Keshavarzi, H. (2019). An interdisciplinary framework for Islamic cognitive theories. Zygon, 54(1), pp. 66–85. [1]